Terk Nedeniyle Boşanma Terk Nedeniyle Boşanma

Terk Nedeniyle Boşanma

Terk kısaca eşlerden birisinin ortak yaşınal konuttan ayrılması olarak tanımlanabilir. Terk nedeniyle boşanma ise özel boşanma nedenlerden biisi olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır. Terk sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için kanunda yer alan tüm şartların yerine gelişmiş olması gerekmektedir. Kanunda yer alan bu şartlardan birinin dahi oluşmaması durumunda açılan boşanma davası reddedilecektir. 

Terk nedeniyle boşanma, ilişkilerde yaşanan ayrılık sürecinin derinliklerine inerken, duygusal ve hukuki sonuçlarıyla çiftlerin yaşadığı zorlu bir yolculuğu temsil eder.

Terk kısaca eşlerden birisinin ortak yaşınal konuttan ayrılması olarak tanımlanabilir. Terk nedeniyle boşanma ise özel boşanma nedenlerden birisi olarak Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır. Terk sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için kanunda yer alan tüm şartların yerine gelişmiş olması gerekmektedir. Kanunda yer alan bu şartlardan birinin dahi oluşmaması durumunda açılan boşanma davası reddedilecektir. 

Terk Nedeniyle Boşanma Davasını Kim Açabilir? 

Zinanın en basit tanımı eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak davranmasıdır. Zinanın gerçekleşebilmesi için eşlerden birisinin eşi haricinde bir başkasıyla ilişkiye girmesidir. Bu sebeple eşlerden birinin bir başkası ile mesajlaşması ya da konuşması zina olarak değil güven kırıcı hareket olarak değerlendirilmektedir. Her ikisi arasındaki farkın iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Çünkü boşanma davasında zina bir sebep olurken güven kırıcı hareket sebep olarak görülmemektedir. Zina  sebebiyle boşanmanın gerçekleşmesi için çiftlerin çekişmeli boşanma davası açmasına gerek yoktur. Tarafların anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma davası da açabilirler. 

Kanuna Göre Kimler Terk Etmiş Sayılır?

Temel anlamda ortak konutu terk eden eş terk etmiş olarak sayılmaktadır. Ancak terk sebebiyle boşanma davası söz konusu olduğunda kavramlar çok daha geniş anlamlar taşımaktadır. Buna göre eşin terk etmiş sayılabilmesi için gerekli olan şartlar şunlar olmaktadır.

  • Bir eşin diğer eşi ortak konuttan kovması durumunda terk eden eş sıfatını almaktadır.
  • Ortak konuttan ayrılmasına rağmen pişmanlık duyarak geri dönmek isteyen ancak geri dönmesini engelleyen terk eden sıfatına sahip olmaktadır.
  • Ortak konutu terk eden eşin haklı bir sebebinin bulunmaması gerekmektedir. Örneğin görevi gereği ortak konuttan ayrılan eş terk etmiş sayılmamaktadır. 
  • Ortak konutu haklı bir sebebi olmaksızın terk eden eşin 6 ay ve daha uzun sürelerde geri dönmemesi,
  • Ortak konutu terk ettikten sonraki 6 ay içerisinde geri dönen ancak daha sonrasında yeniden terk eden eş için süre en son konuttan ayrıldığı tarihte başlamaktadır. 
  • Eşler arasında ayrılık kararı alınmış ise ortak konuttan ayrılma terk olarak sayılmamaktadır. 

Terk Sebebiyle Boşanma Davasının Açılması İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Terk sebebiyle boşanma davasının açılması için gerekli olan şartlar Türk Medeni Hukuku’nda yer almaktadır. Buna göre terk sebebiyle boşanma davasının kabul edilmesi için gerekli olan şartlar şu şekilde sıralanmıştır.

Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülükleri Yerine Getirmemek Amacıyla Ortak Konuttan Ayrılması

Evlilik birliği içerisinde olan eşlerin evlilik birliğinin devam etmesi için bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklardan kaçınmak için eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi durumunda terk eden eş sıfatını almaktadır. Ancak bu sıfatın tamamlanabilmesi için ortak konuta bir daha dönmemesi gerekmektedir. Bunun yanında evden eşin kovulması durumunda kovan eş de terk eden eş sıfatını almaktadır. 

Ortak konutu terk eden eşte bulunması gereken bir diğer özellik ise evi terk etmek için herhangi geçerli bir sebebinin bulunmamasıdır. Diğer bir deyişle eşin konuttan ayrılması zorunlu ya da işi gereği gerçekleşiyor ise terk sayılmamaktadır. 

Terkin En Az 6 Ay Sürmesi

Eşlerden birinin evlilik sorumluluğunu yerine getirmemek üzere ortak konutu terk etmesinin hemen ardından terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Boşanma davasının açılabilmesi için terk eden eşin evden kesintisiz bir şekilde 6 ay uzak durması gerekmektedir. Bu altı aylık süre içerisinde terk edilen eşin terk eden eşe ihtar gönderme zorunluluğu bulunmaktadır. İhtar ise terkin gerçekleşmesinden sonraki 4. ayda gönderilmelidir. Diğer bir yandan 6 aylık sürenin kesilmesi amacıyla terk eden eşin eve geri dönmesi ve daha sonra yeniden terk etmesi durumunda hakkın kötüye kullanılması söz konusu olmaktadır. Ancak terk eden eş pişman olduğundan dolayı eve geri dönerse 6 aylık süre kesilmiş olur. Daha sonrasında yeniden terk etmesi durumunda ise süre yeniden başlar.

Eşin Ortak Konuta Dönmesi İçin İhtarda Bulunması

Terk edilen eşin terk sebebiyle boşanma davasını olabilmesi için öncelikle terk eden eşe ihtarda bulunması gerekmektedir. Eve dön çağrısı olarak da bilinen bu ihtarın terkin gerçekleştiği tarihten itibaren 4. ayda yapılması gerekmektedir. İhtarda bulunurken terk eden eşin 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesi için sürenin de verilmesi gerekmektedir. Bu sürenin verilmemesi durumunda ise ihtar geçerli sayılmamaktadır. 

İhtar verildikten sonra ise terk sebebiyle boşanma davasının açılması için verilen 2 aylık sürenin dolmasının beklenmesi gerekmektedir. Aksi halde hakim davayı reddecektir. Sözü edilen bu süreler davanın şartlarından birisi olduğu için terk sebebiyle açılan boşanma davalarında hakim tarafından özellikle incelenmektedir. 

Terk eden eşe yapılan ihtar eğer eşin adresi biliniyor ise adrese, bilinmiyor ise de ilan yolu ile yapılması gerekmektedir. İhtar sadece aile mahkemeleri yoluyla değil aynı zamanda yazılı ve sözlü olarak noter aracılığı ile de yapılabilmektedir. 

Eve dön çağrısında önemli olan bir diğer nokta ise yapılan ihtarın samimi olmasıdır. Eğer ihtarda bulunan eş bu samimiyeti bağlı kalmaz ise dava mahkeme tarafından reddedilecektir. 

Terk Sebebiyle Boşanma Davalarında Süre

Terk sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için süre şartlarının içerisinde 4. ayda eşe resmi kanallar ile gönderilen ihtar ve daha sonrasında eve dön çağrı için bekleme süresi olarak öngörülen 2 aylık süreler bulunmaktadır. Toplamda 6 ay olan bu süre beklemiş ancak terk eden eş ortak konuta geri dönmemişse o zaman terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Terk sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için alt sınır 6 ay olarak belirtilmiş olmasına rağmen üst sınır konusunda herhangi bir zaman bulunmamaktadır. Bu sebeple de terk edilen eş seneler sonra dahi terk sebebiyle boşanma davası açabilir.

Evi Terk Eden Eşin Eşyaları Nasıl Verilir?

Ortak konutta kullanılan mobilya ve beyaz eşya gibi eşyalar ortak mal durumunda olurken kişinin çeyizini ya da özel eşyaları kişiye ait eşyalar içerisinde yer almaktadır. Bu eşyalar ise terk eden eşe iade edilmesi gereken eşyalar arasında yer almaktadır.

Eğer terk eden eş diğer eşten eşyalarını talep ediyor ancak bu talebi kabul edilmiyor ise o zaman özel eşyalarını almak için boşanma davasının görüldüğü mahkemeye başvurabilir. Bu sayede terk eden eşin kişisel eşyalarının bir listesi hazırlanır ve ortak konuttan kolluk kuvveti ile özel eşyalar alınabilir. 

Tam ters durumda terk edilen eş, terk eden eşin özel eşyalarını vermek istiyor ancak terk eden eş almak istemiyor ise o zaman da terk edilen eş yine davanın görüldüğü aile mahkemesine başvurarak bir liste dahilinde terk eden eşin özel eşyalarını kolluk kuvvetleri ile terk eden eşe gönderebilir.

Sık Sorulan Sorular

Terk eden eş boşanma davası açabilir mi?

Terk eden eş terk sebebiyle boşanma davası açamaz. Diğer bir yanda terk eden eşe karşı açılan terk sebebiyle boşanma davasının terk eden eş tarafından kabul edilmesi de davanın sonuçlanması için yeterli olmamaktadır. 

Evin kilidinin değiştirilmesi terk sayılır mı?

Ortak konutu terk etmeyen ancak konutun kilidini değiştirerek eşin eve girmesini engelleyen taraf terk etmiş sayılmaktadır. Diğer bir yandan evin kilidinin değiştirilme sebebi de önemliolmaktadır. Kilidin değiştirilmesindeki amaç diğer eşin eve girmesini engellemek olmalıdır. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir