Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma sonrasında çiftler için mal paylaşımı önemli bir konu olmaktadır. Bu durum gerek anlaşmalı gerekse de çekişmeli boşanma davalarında geçerli olan bir durum olmakla birlikte, boşanma davası sırasında aile mahkemesi tarafından verilen kararlar içerisinde olmamaktadır. Mal paylaşımı için tarafların ayrıca dava açması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, çiftlerin geleceğe dair kararlar alırken yaşadıkları zorlu sürecin anahtar noktalarından birini oluşturur, bu süreçte adil bir denge kurmak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında çiftler için mal paylaşımı önemli bir konu olmaktadır. Bu durum gerek anlaşmalı gerekse de çekişmeli boşanma davalarında geçerli olan bir durum olmakla birlikte, boşanma davası sırasında aile mahkemesi tarafından verilen kararlar içerisinde olmamaktadır. Mal paylaşımı için tarafların ayrıca dava açması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında ise çiftler başta boşanma olmak üzere nafaka, velayet ve mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Eğer çiftler mal paylaşımı dışında tüm konularda anlaşmış olsalar dahi mal paylaşımı konusunda aralarında anlaşma yoksa anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. 

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? 

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan boşanma protokolünde mal paylaşımı ile ilgili maddelere de yer vermeleri gerekmektedir. Çiftler arasında mal paylaşımı yapmaya öncelikle birlikte iken alınan mallardan başlamaları gerekmektedir. Daha sonrasında düğünde takılan takılar, nakit para ve mücevherler ve diğer maddi değeri olan şeylerin çiftler arasında paylaşılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Ev ya da Araba Kredisini Kim Öder? 

Çiftlerin evlilikleri sırasında almış oldukları ev ya da arabanın kredi ödemeleri devam etmesi boşanmanın önünde bir engel olmamaktadır. Boşanma protokolü hazırlanırken evin veya arabanın kimde kalacağına çiftler karar vereceği gibi kredi ödemesinin kimin tarafından yapılacağına da karar verebilirler. Eğer kredi diğer eşin üzerine bırakılacaksa belli bir değer karşılığında krediyi devredebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonuçlandıktan Sonra Mal Paylaşımı Konusunda İtirazda Bulunabilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye sunulan protokolde yer alan değişikliklere itiraz etmek için her iki tarafında karar kesinleşene kadar zamanı bulunmaktadır. Ancak mahkemeden gerekçeli karar çıktıktan sonra protokol maddelerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu kuralın tek istisnası iştirak nafakası olmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur ve Ne Zaman Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında çiftler arasında hazırlanan protokolde mal paylaşımının nasıl yapılacağı ile ilgili maddelere yer verilmesi gerekmektedir. Bu maddeler içerisinde hangi malların kimde kalacağı, devredilmesi gereken mallar varsa ne zaman ve ne şekilde yapılacağına, ilgili işlemler ile ilgili harçların kimin tarafından yatırılacağına dair ayrıntılı bilgilerin yer alması gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Tapu Devri Yapılmıyorsa Ne Yapılmalı?

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan protokolde yer alan mal paylaşımı maddelerine aykırı davranan eş hakkında yasal yollara başvurulabilmektedir. Bu durumda alacaklı olan taraf yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf hakkında tapu devrinin yapılmadığı ve yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Çocuğa Mal Devri Nasıl Yapılır? 

Anlaşmalı boşanma davası için çiftler tarafında hazırlanan protokolde çiftin ortak çocukları üzerine mal devrinin yapılmasına karara verilebilir. Ancak protokolde mal devrinin ne zaman yapılacağına dair kesin tarihin belirtilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Ziynet Eşyaları Ne Zaman Verilir? 

Kural olarak düğünde takılan takılar kadına ait olmaktadır. Ancak anlaşmalı boşanma davası için protokol hazırlanırken taraflar ziynetlerin paylaşımını istedikleri gibi yapabilirler. Takıların nasıl paylaşılacağına karar veren çiftlerin aynı zamanda ziynet eşyalarının ne zaman veya aynen iadesi ya da değerinin ödenmesi konusunda da kesin bilgilere protokolde yer vermeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Gayrimenkul Paylaşımı Nasıl Yapılır? 

Anlaşmalı boşanma davası ile boşanacak çiftler sahip oldukları gayrimenkulleri istedikleri gibi aralarında paylaşabilirler. Ancak bu paylaşım sırasında hukuka aykırı ya da icra edilecek nitelikte maddelerin bulunmaması gerekir. Bunun yanında tapuda devre ilişkin ve dair değer ile ilgili maddelere protokolde açık ve ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Araba Paylaşımı Nasıl Olur? 

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde çiftlerin evlilik içerisinde edindikleri araç ile ilgili devir, değerinin ödenmesi ya da paylaşım ile ilgili maddelere de yer verilebilir. Eğer aracın değerinin bir kısmı diğer eşe ödenerek araç devri gerçekleşecek ise o zaman değerin ne zaman ve hangi hesaba ödeneceği ile ilgili bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca aracın devredileceği tarihinde protokolde yer alması gerekir. 

Anlaşmalı Boşanmada Aile Konutu Şerhi Sona Erer Mi? 

Boşanma davası sürecinde malik olmayan eş tarafından çiftin birlikte yaşadığı ev adına talep edilen aile konutu şerhi boşanmanın gerekçeli kararının çıkması ile sona ermektedir. Anlaşmalı boşanma davasının gerekçesi açıklandıktan sonra şerh otomatik olarak sona ermektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Ev Alma Taahhüdünde Bulunabilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde çiftlerden biri diğer eşe ileri bir tarihte ev alacağına dair taahhüdünde bulunabilir. Ancak bu taahhüdün protokolde ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bunun için evin alınacağı tarih ya da evin kaç metrekare olacağı gibi bilgilere yer verilmelidir. Ancak bu tür anlaşmalarda ilerleyen süreçte sorun yaşandığı için genellikle ev almak yerine tazminat ödenmesine karar verilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Evin Tapusu Yoksa Ne Yapılır? 

Eğer mal paylaşımına konu olan evin tapusu bulunmuyor ise o zaman boşanma protokolünde yer verilemez. Çünkü tapusu bulunmayan evin hukuksal geçerliliği bulunmamaktadır. Eğer boşanma protokolünde tapusuz eve yer verilmek isteniyor ise öncelikle eve tapu çıkarılması gerekmektedir. Ancak ev için tapu çıkarma mümkün değil ise o zaman evin değeri kadar tazminat değeri belirlenebilir.

Anlaşmalı Boşanma ile Kredi Borcundan Kurtulmak Mümkün müdür?

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde olan çiftin kredi ödemesi bulunuyor ise boşanma gerçekleşse dahi kredi sona ermez. Ancak protokolde taraflar kredinin kimin tarafından ödeneceğine karar verebilir. 

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davasında taşınmazın satılamayacağına ilişkin hüküm koymak mümkün müdür?

Hukukumuz bir malın ya da taşnmasın satılma özgürlüğününün kısıtlanamayacağını söylemektedir. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde ortak konutun satılamayacağına dair madde konulamaz.

Anlaşmalı boşanma ile taşınmazın çocuğa satılması mümkün müdür?

Eğer tarafların ortak bir çocuğu bulunuyor ise taşınmazın çocuğun üzerine devredilmesi hakkında boşanma protokolünde madde koyabilirler. Ancak bu maddede taşınmazın tapu bilgilerine ve ne zaman devredileceğine dair bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında borçlu eşin ölmesi durumunda ne yapılması gerekir?

Anlaşmalı boşanma davasında gerekçeli kararın açıklanması ile birlikte eşler resmi olarak ayrılmaktadır. Bu sebeple de aralarında herhangi bir hukuksal bağ bulunmaz. Aralarında hukuksal bağ bulunmaması sebebiyle de sağ kalan eş yasal mirasçı konumunda olmayacaktır. Diğer bir yandan ölen eşin boşanma protokolü gereğince sağ kalan eşe olan borcunu yerine getirmemesi durumunda sağ kalan eş haklarını mirasçılardan isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşe bırakılan taşınmazın tapu harcı ödenir mi?

Boşanma protokolünde yer alan taşınmazların devri ile ilgili maddeye aynı zamanda tapu harcının kimin tarafından ödeneceği ile ilgili de bilginin eklenmesi gerekmektedir. Bu sayede devir sırasında herhangi bir karışıklık çıkmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında taşınmazın parsel numarasını yazılması gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma davaları için hazırlanan boşanma protokolünde taşınmazların icra edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu sebeple de mal paylaşımına konu olan taşınmazın tüm tapu bilgilerinin protokolde yer alması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında taşınmazlar hisseli yapılabilir mi? Gelirlerinin paylaşımı nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma davasında eşler hukuka aykırı olmadığı sürece mal paylaşımını istedikleri gibi yapabilirler. Ancak söz konusu gelir paylaşımı olduğunda evlilik sona ereceği için paylaşım da söz konusu olmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşyalar kadında mı kalır?

01.01.2002 yılından sonra evlilik içerisinde edinilen tüm mallar kadın ve erkek arasında eşit bölünmektedir. Ancak düğünde takılan takılar kadınlara ait olmaktadır. Bu sebeple de eşyaların da ikiye bölünmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanmada hükümlü yerine vasi dinlenebilir mi?

Boşanma bağlı haklardan birisi olduğu için eşlerden birisi cezaevinde olsa dahi vasisi dinlenerek boşanmaya karar verilemez. Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşmesi için her iki tarafında mahkemede hazır bulunması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında mallara tedbir konulabilir mi?

Boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bir konu olan tedbir koyma çekişmeli boşanma davaları için geçerli olmaktadır. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varmış olması gerekmektedir. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir