Boşanma Nedenleri Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri

Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açması durumunda boşanmanın nedenleri sorgulanamamaktadır. Ancak çiftlerin çekişmeli boşanma davası açması durumunda davanın hukukta belirtilen nedenlerden en azından birine uygun olması gerekmektedir.

Boşanma nedenleri, ilişkilerin karmaşıklığını açığa çıkarırken, insan doğasının derinliklerine ve ilişkilerin kırılganlığına bir pencere açar.

Boşanma Nedenleri Nelerdir? 

Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açması durumunda boşanmanın nedenleri sorgulanamamaktadır. Ancak çiftlerin çekişmeli boşanma davası açması durumunda davanın hukukta belirtilen nedenlerden en azından birine uygun olması gerekmektedir. Hukukta yer alan boşanma sebepleri ise şular olmaktadır.

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri,
 • Suç işleme ve haysiyetsiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı,

Zina Sebebiyle Boşanma 

Zinanın en basit tanımı eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak davranmasıdır. Zinanın gerçekleşebilmesi için eşlerden birisinin eşi haricinde bir başkasıyla ilişkiye girmesidir. Bu sebeple eşlerden birinin bir başkası ile mesajlaşması ya da konuşması zina olarak değil güven kırıcı hareket olarak değerlendirilmektedir. Her ikisi arasındaki farkın iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Çünkü boşanma davasında zina bir sebep olurken güven kırıcı hareket sebep olarak görülmemektedir. Zina  sebebiyle boşanmanın gerçekleşmesi için çiftlerin çekişmeli boşanma davası açmasına gerek yoktur. Tarafların anlaşması durumunda anlaşmalı boşanma davası da açabilirler. 

Zina Sebebiyle Boşanma Davasının Açılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 

Zina sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar içerisinde ise şunla yer almaktadır.

 • Evlilik ilişkisinin bulunması,
 • Başkasıyla cinsel ilişkide bulunmak,
 • Zina edenin kusurunun bulunması,

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma 

Hayata kast temel olarak eşlerden birisinin diğerini öldürmeye yönelik olarak davranmasıdır. Ancak eşlerden birinin diğer eşin aile üyelerine karşı bu harekette bulunması durumunda bu sebeple boşanma davası açılamaz. Diğer bir yandan hayata kast ile açılan boşanma davaları hakimin takdirine bırakılmayan bu sebeple de mutlak boşanma sebebi olarak görülen davalar olmaktadır.

Pek kötü muamele ise eşlerden birinin diğer eşi hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü muamele  altında bırakmasıdır. Bu sebeple açılan boşanma davalarında pek kötü muamele olarak görülen fiil hakimin somut olayları değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Bunun için de öncelikle yapılan muamele de kasıt aranmaktadır. 

Kanunda pek kötü muamelenin neler olduğu kesin olarak belirtilmemiştir. Ancak genellikle görülen muameleler içerisinde şunlar yer alır.

 • Eşi aç bırakma,
 • Eşe dayak atma,
 • Eşi odaya kilitleme,
 • Sürekli olarak eşle cinsel ilişkiye girme,

Onur kırıcı davranış ise kanunda düzenlenmiştir. Kanuna göre onur kırıcı davranışlar sadece söz ile değil aynı zamanda yazı ve davranış ile de ortaya çıkmaktadır. Onur kırıcı davranışlar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

 • Toplum içerisinde eş tarafından hakarete uğraması,
 • Eşin diğer eşe sürekli olarak sövemesi ya da hakaret etmesi,
 • evden kovulma,
 • Eş aleyhine iftira atarak hırsızlık ihbarında bulunma,

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma 

Suç işleme sebebiyle açılan boşanma davalarında suçun eşe karşı işlenmesine gerek bulunmamaktadır. Eşler üçüncü tarafa karşı işlenen suçlar için de boşanma davası açabilir. Bu sebeple açılan davalarda diğer eşin yüz kızartıcı suç işlemiş olması gerekmektedir. Kanunda yüz kızartıcı suçlar özel olarak belirtilmemiştir. Ancak toplumun şiddetli tepki gösterdiği ve ahlaki açıdan kabul edilmeyen suçlar olmaktadır. Bu suçların içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Hileli iflas,
 • Uyuşturucu ticareti,
 • Hırsızlık,
 • Rüşvet,
 • Zimmet,
 • Evrakta sahtecilik,
 • Dolandırıcılık,
 • Kasten adam öldürme,

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davasının Şartları 

Kanunda suç sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır.

 • Suçu işleyen eş ile birlikte yaşamanın diğer eş için çekilmez bir hal alması,
 • Eşin küçük düşürücü niteliklerinde suç işlemesi,

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Açmak 

Özel boşanma sebeplerinden birisi olan haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle açılan boşanma davalarında toplum değerleri önemli olmaktadır. Toplumun değerlerine aykırı yaşam süren kişilerin eşlerini açabilecekleri dava türüdür. Haysiyetsiz yaşam sürmeye örnek olabilecek davranışlar içerisinde ise;

 • Alkolik olma,
 • Fuhuş amaçlı randevu evi çalıştırma,
 • Uyuşturucu bağımlısı olma,
 • Eşin evlilik dışı başka birisiyle yaşaması gibi sebepler bulunmaktadır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası 

Terk sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin evi terk etmesi gerekmektedir. Ancak terk sebebiyle boşanma davasının açılması için gerekli şartların yerine gelmiş olması gerekir.

Terk sebebiyle boşanma açılması için gerekli olan şartlar ise şunlardır.

 • Ortak konutu terk eden eş terk etmiş sayılır.
 • Ortak konutu terk etmeye zorlayan eş terk etmiş sayılmaktadır.
 • Ortak konutu terk ettikten sonra pişman olup geri dönmeyi isteyen eşi eve kabul etmeyen eş terk etmiş sayılır.
 • Terk eden eşin haklı bir sebebinin bulunmaması,
 • Ortak konutun haklı bir sebep olmaksızın 6 ay veya daha uzun süre terk edilmesi.
 • Eşler arasında alınan ayrılık kararı sonucunda eşin evi terk etmesi ter olarak sayılmamaktadır. 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası 

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasını açılabilmesi için akıl hastası olduğu iddia edilen eşin akıl hastalığının sağlık raporu ile ispat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu sebeple dava açılabilmesi için bazı şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlar olmaktadır. 

 • Eşlerden birinin akıl hastası olması,
 • Eşin akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için evlilik hayatının çekilmez olması,
 • Akıl hastalığı için resmi sağlık raporunun bulunması,
 • Akıl hastalığının sürekli olması,

Sık Sorulan Sorular

Geçerli Boşanma Nedenleri

Kanunda özel ve genel boşanma sebepleri belirtilmiştir. Çekişmeli boşanma davalarının açılabilmesi için davanın bu sebeplerden birine dayandırılması gerekir.

Çekişmeli boşanma davasının sebepleri nelerdir?

Çekişmeli boşanma davalarında genel boşanma sebebi halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Bunun yanında zina ve terk gibi özel sebeple de yer almaktadır.

Boşanma sebebi olan davranışlar nelerdir?

Çiftlerin evliliklerinini temelden sarsılmasına sebep olan her türden davranış evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan davranış olarak kabul edilmektedir. Ancak taraflar arasında yaşanılan küslükler ve tartışmalar boşanma sebebi olmamaktadır. Ancak çiftler arasında çözülmesi mümkün olmayan sorunlar boşanma sebebi olmaktadır.

Boşanma sebebinin velayet üzerinde etkisi var mıdır?

Özel boşanma sebepleri arasında yer alan bazı sebepler çocukların velayetine karar vermede etkili olmaktadır. Diğer bir yandan çocuğun menfaati ve bakımı düşünülerek velayetin hangi ebeveyne verileceğine karar verilmektedir.

İktidarsızlık boşanma sebebi midir?

Eşler arasında cinsel birlikteliğin olmaması ya da bu birliktelikte cinsel doyuma ulaşılamaması boşanma sebeplerinden birisi olarak görülmektedir. Ancak burada önemli olan iktidarsızlığın raporlarla ispat edilmesi ve iktidarsız olan eşin mümkünse tedaviye yanaşmaması olmaktadır.

Alkol kullanımı boşanma sebebi midir?

Eşlerden birinin sürekli ve yoğun bir şekilde alkol kullanması boşanma sebeplerinden birisi olabilmektedir. Ancak bu sebeple açılan boşanma davalarında mahkeme alkol kullanımının aile nasıl etkilediğine ve alkol tüketen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği de dikkate alınmaktadır.

Depresyon boşanma sebebi midir?

Eşlerden birinin ağır bir şekilde depresyona girmesi boşanma sebeplerinden birisi olabilmektedir. Depresyonun derecesi ve ağırlığının yanı sıra tedavi edilip edilemeyeceği de boşanma davasında önemsenen konulardan birisi olmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir