Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanma hakkındaki her hususta anlaşarak açtıkları boşanma davaları olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarını çekişmeli boşanma davalarından ayıran en önemli farkı ise davanın tek celsede karara bağlanmasıdır. Bu sebeple de evlilik birliğini en kısa süre içerisinde sonuçlandırmak isteyen çiftler için en uygun yöntem olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin uyumlu bir şekilde ayrılma sürecini yönetmek ve maddi/maddi konularda anlaşmaya varmak için başvurdukları önemli bir hukuki adımdır.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle davanın açılmasından itibaren 1 ay içerisinde ve 2- 3 dakika süren duruşmalarda sonuçlanan davalar olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanmak için herhangi bir sebep göstermesine gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple de mahkemeye iddianın ispatlanması için delil sunulması da gerekmez. Boşanmanın gerçekleşmesi için taraflar arasında hazırlanan protokolün hukuka uygun olması ve mahkeme masraflarının karşılanması yeterli olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için çiftlerin boşanma ve boşanmanın diğer hususları konusunda ortak noktada buluşabilmiş olmaları gerekmektedir. Eşlerin kendileri aralarında yaptıkları müzakerede mal paylaşımı, tazminat, nafaka ve velayet gibi konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. 

Çiftlerin daha sonrasında üzerinde anlaştıkları tüm bu konuları protokolde ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu aşama hak kayıplarının yaşanmaması ve mahkemenin davayı reddetmemesi açısından önemlidir. 

Anlaşmalı boşanma davasında konu edilecek konular başında velayet gelmektedir. Tarafların ortak çocuğun velayetinin kimde kalacağı, iştirak nafakasının ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarını ve günlerini protokolde belirtilmesi gerekmektedir. Bu örnekte olduğu gibi mal paylaşımı ya da tazminat konularının da ayrıntılı bir şekilde protokolde yer verilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için tarafların boşanmanın yüm hususları hakkında anlaşmaya varmaları ve bu hususları ayrıntılı bir şekilde içeren protokolün hazırlanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için eşlerden herhangi birinin davayı açması yeterli olmaktadır. Dava açıldıktan sonra diğer eşin davayı kabul ettiğine dair beyanda bulunması gerekir. 

Tarafların mahkemeye sunmuş oldukları protokolde hukuka aykırı herhangi bir durum bulunmaması durumunda mahkeme zamanı belirlenmektedir. Taraflar arasında yapılan sözleşmenin hukuka aykırı bulunması durumunda ise mahkeme sözleşmenin düzeltilmesi için süre tanıyacak ve daha sonrasında mahkeme günü belirleyecektir. 

Duruşma gününün gerçekleşmesinden ve kararın verilmesinden sonra kararın yazılmasının beklenmesi gerekir. Hazırlanan gerekçeli kararın verilmesinden sonra ise karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu prosedürün sona ermesi ise yaklaşık olarak bir ay sürmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesinin ilk şartı çiftlerin en az 1 yıl süresince evli kalmasıdır. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Ancak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için gerekli olan evraklar içerisinde ise anlaşmalı boşanma sözleşmesinin yer alması gerekmektedir. Bu protokolün içerisinde velayet, mal paylaşımı ve nafaka gibi boşanma ile ilgili her türlü hususun detaylı bir şekilde yer alması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davalarının duruşmalarında her iki tarafında hazır bulunması gerekmektedir. Bu durum her iki tarafın avukat ile temsil edildikleri durumda da geçerli olmaktadır. Çünkü eşlerin ayrılma kararını mahkemede sözlü beyan etmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle her iki tarafında boşanma ve boşanma hususları konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Eşlerden birinin ya da her ikisinin herhangi bir hususta tereddütte kalması durumunda ise boşanma gerçekleşmemektedir. 

Protokol ve dilekçenin hazırlanmasından sonra davanın başlatılması için ilgili aile mahkemesine başvurulması gerekir. Hazırlanan belgelerin mahkemeye verilmesinden sonra duruşma günü mahkeme tarafından belirlenecektir.

Tarafların belirlenen mahkeme gününde duruşmada hazır bulunmaları gerekmektedir. Mahkeme de her iki tarafında mahkemeye sundukları protokol konusunda hem fikir olduklarını sözlü bir şekilde beyan etmeleri gerekmektedir. 

Duruşmadan sonra mahkemeden gerekçeli kararın çıkmasının beklenmesi gerekmektedir. Çünkü boşanmanı kesinleşmesi ancak gerekçeli karardan sonra gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası ile Çekişmeli Boşanma Davası Arasındaki Fark Nedir? 

Anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası arasındaki ilk fark çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için en az 1 yıl evli kalma şartlarını bulunmasına rağmen bu süre çekişmeli boşanma davalarında bulunmamaktadır.

Boşanma davaları arasındaki bir diğer fark ise anlaşmalı boşanma davalarında her iki eşin de duruşmada hazır bulunması gerekirken, çekişmeli boşanma davalarında ise sadece davacının mahkemede hazır bulunması zorunluluğu bulunmaktadır.

Boşanma davaları arasındaki bir diğer fark ise anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafında boşanma ve boşanma hususları konusunda anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise tarafların herhangi bir konuda anlaşmaya varması gerekmemektedir.

Son olarak anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanırken çekişmeli boşanma davalarında ise süreç daha uzun sürmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davalarında en fazla merak edilen konu davanın ne kadar süre içerisinde karara bağlanacağıdır. Çiftler anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan tüm evrakları hazırladıktan sonra mahkemeye başvurmaları durumunda, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, bir ay içerisinde duruşma günü belirlenecektir. Gerçekleşen ilk duruşmada ise tarafların boşanma kararı verilmektedir. 

Bir yıldan kısa süren evliliklerde boşanma mümkün müdür?

Evliliği bir yıldan daha kısa süren çiftlerin boşanması mümkündür. Ancak boşanmak için anlaşmalı boşanma davası açamazlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için evliliğin bir yılı doldurması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların cayma hakkı var mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında karar kesinleşene kadar her iki tarafında boşanmadan cayma hakkı bulunmaktadır. Çiftler duruşmada dahi boşanmadan vazgeçtiklerini beyan edebilirler.

Anlaşmalı boşanma davasında bir taraf vazgeçerse ne olur?

Çiftler anlaşmalı boşanma davası olarak mahkemeye başvurmasından sonra eşlerden birinin fikrini değiştirmesi durumunda dava türü anlaşmalıdan çekişmeliye dönecek ve mahkeme çekişmeli anlaşma davasının kurallarına göre devam edecektir.

Anlaşmalı boşanma davasını kim açmalı?

Eşler boşanma ve boşanmanı  hususları hakkında mutabık ise boşanma davasının kimin tarafından açıldığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka ödenir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka konusunda tarafların arasındaki anlaşmaya göre belirlenmektedir. Eğer taraflar nafaka konusunda anlaşmış iseler nafakanın ne kadar olduğu, kimin tarafından ödeneceği, ödenme zamanı ve banka hesabı gibi bilgilerin boşanma protokolünde yer alması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davasının dilekçesi kanunda yer alan şekle göre hazırlanmalı ve ekine boşanma protokolü eklenmelidir. 

Anlaşmalı boşanma davası nasıl geri çekilir?

Anlaşmalı boşanma davasının geri çekilmesi için davayı açan eşin dava açtığı aile mahkemesinin kalemine feragat dilekçesi vermesi gerekmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçilip davalı karşı dava açabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında karar kesinleşene kadar her iki tarafında boşanmadan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Eğer eşlerden birisi davadan vazgeçer ancak diğer eş davanın devam etmesini isterse dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra eş ölürse mirasçılar ne yapmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davasında gerekçeli karar çıkmadığı sürece çiftler resmi olarak evli sayılacakları için sağ kalan eş yasal mirasçı olacaktır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir