Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Boşanma tanımını basitçe resmi bir evliliğin sona erdirilmesi olarak açıklanabilir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için ise kanunda öngörülen sebeplerden en azından birine uygun bir sebebe bağlanması gerekmektedir. Kanunda yer verilen sebeplerden birisi de evlilik birliğinin temelden sarsılması olmaktadır. Eski kanunda şiddetli geçimsizlik olarak bilinen bu sebep boşanma sebepleri içerisinde genel boşanma sebebi olarak adlandırılmaktadır. 

Şiddetli geçimsizlik, karşımıza çıkan acı bir gerçektir ve birçok çift için boşanmanın kaçınılmaz sonu olabilir. Bu yazıda, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmanın karmaşıklıklarını ve sonuçlarını inceleyeceğiz.

Boşanma tanımını basitçe resmi bir evliliğin sona erdirilmesi olarak açıklanabilir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için ise kanunda öngörülen sebeplerden en azından birine uygun bir sebebe bağlanması gerekmektedir. Kanunda yer verilen sebeplerden birisi de evlilik birliğinin temelden sarsılması olmaktadır. Eski kanunda şiddetli geçimsizlik olarak bilinen bu sebep boşanma nedenleri içerisinde genel boşanma sebebi olarak adlandırılmaktadır. 

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedir? 

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kısaca evliliğin çiftlerden biri için devam ettiremeyecek duruma gelmesidir. Bu sebeple boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin taraflardan birisi için çekilmez olması yeterlidir. Bu durum çiftin ortak çocuklarının bulunması ve evliliğin çocuklar için de çekilmez olmasını kapsamaktadır. 

Evliliğin temelden sarsılması Türk Medeni Kanunu’nda genel boşanma sebeplerinden birisi olarak yer almasına karşın hangi sebeplerin bu boşanma sebebi içerisinde yer alacağı somutlaştırılmamıştır. Bu sebeple de eğer mahkeme evliliğin sona erdiğine kanaat getirmezse boşanma talebi kabul edilmeyecektir.

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına Neden Olan Davranışlar 

Türk medeni Kanunu’nda evliliği temelden sarsan davranışlar maddelenmemiştir. Ancak uygulamada mahkemeler tarafından verilen kararlardan ve içtihatlardan bir çıkarım yapmak mümkün olmaktadır. Buna göre evliliği temelden sarsacak davranışlar içerisinde şunlar yer almaktadır.

  • Sürekli içki tüketmek,
  • Eşe karşı ilgisiz davranmak,
  • Evli birine yakışmayacak hareketlerde bulunmak,
  • Eşine karşı toplum içerisinde küçük düşürücü davranışlarda bulunmak,
  • Eşinin ailesine hakaret etmek,
  • Sürekli olarak hareket etmek,
  • Eşiyle alay etmek,
  • Evlilikten doğan yükümlülükleri  yerine getirmemek,
  • Evi sürekli olarak terk etmek,

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına Neden Olan Olaylar ve Tutumlar

Türk medeni Kanunu’nda evliliğin temelden sarsılmasına neden olan davranış ve tutumlar konusunda herhangi bir açıklama getirilmediği gibi herhangi bir sınırlama da getirilmemiştir. Bu sebeple de uygulamada ki kararlardan yola çıkarak boşanma kararına neden olabilecek tutumlar şunlar olarak listelenebilir.

Cinsel Doyumun Sağlanamaması 

Evlenmenin amaçlarından birisi olan çocuk sahibi olma ve cinsel arzuların tatmin edilmesi evlilik sürecinde gerçekleşmiyor ise evliliği temelden sarsan tutumlar arasında yer almaktadır. Ancak bunun için eşlerden birisinin herhangi bir hastalığının bulunmaması gerekir. Bu sebeple de sağlıklı bir çiftin herhangi geçerli bir sebebi olmamasına rağmen cinsel birliktelik yaşamaması durumunda evliliği temelden sarsan nedenlerden birisi olmaktadır.

Vajinismus 

Vajinismus kadınlarda görülen ve cinselliğin yaşanmasına engel olan bir hastalıktır. Ancak tedavi edilebilir. Bu sebeple de vajinismus sebebiyle boşanma davasının açılması durumunda hakim boşanma kararından önce çiftleri tedaviye yönlendirecektir. 

Cinsel Şiddet (Zorla Cinsel İlişkiye Girmek) 

Eşler arasında dahi olsa cinsel ilişkiye zorlanmak Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak yer almaktadır. Bu sebeple de boşanma sebeplerinden birisi olarak görülmektedir. Bunun yanında eşinin rızası olmayan cinsel eylemlerde bulunmak da boşanma sebebi olarak görülmektedir. 

Eşlerden birinin diğerini cinsel ilişkiye zorlaması ya da cinsel şiddet göstermesi durumunda mağdur olan eşin şikayette bulunması gerekmektedir. Bunun için de resmi kurumlardan ilgili raporların alınması gerekir. Çünkü eşe karşı zorla cinsel ilişkiye girilmesi şikayete bağlı olan suçlar içerisinde yer almaktadır.

Sosyal Medya Bağımlılığı

Çağımızın hastalıklarından birisi olan sosyal medya bağımlılığı sebebiyle eşlerden birisi evlilik yükümlülüklerini yerine getirmezse, çocuklarıyla ilgilenmezse ve çiftler arasındaki paylaşımı ortadan kaldırırsa boşanma sebebi olarak görülebilmektedir. Bu durum aynı zamanda sosyal medya bağımlılığı sebebiyle boşanma davası açan eşe tazminat hakkı da kazandırmaktadır.

Sosyal Medya Aracılığı İle Eşe Hakaret Etmek 

Boşanmanın özel sebeplerinden birisi olan eşi küçük düşürücü hareketlerde ve ithamlarda bulunma durumu sosyal medya üzerinden gerçekleşmesi durumunda da boşanma sebebi olarak görülmektedir. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde küçük düşürüldüğünü ispat eden eş tazminat hakkına da sahip olmaktadır.

Sosyal Şiddet (Yatak Sırlarının İfşa Edilmesi) 

Aile mahremiyetine aykırı hareket etmek diğer eş için küçük düşürücü ve özel hayata saygı duyulmayan bir hareket olarak kabul edilmektedir. Bu durum aynı zamanda eşler arasındaki sadakat yükümlülüğüne de aykırı bir davranış olmaktadır. Bu sebeple de boşanma sebeplerinden birisi olarak görülmektedir.

Psikolojik Şiddet (Küçük Düşürme) 

Şiddet türleri içerisinde yer alan psikolojik şiddette evliliği temelden sarsan nedenlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eşlerden birinin diğer eşe hakaret etmesi, küçümsemesi, toplum içerisinde ağır şakalar yapması gibi eylemleri sebebiyle mağdur olan eşin kendine olan güvenini yitirmesine neden olması durumunda boşanma sebebi olarak görülecektir.

Yıkanmama ve Duş Almama 

Eşlerden birinin kişisel hijyenine dikkat etmemesi evliliği etkileyen durumlardan birisi olmaktadır. Bu sebeple de boşanma sebeplerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 

Kumar Oynayarak Aileyi Sıkıntıya Düşürme 

Eğer evlilikte eşlerden birisinin kusuru sebebiyle maddi zorluk yaşanıyor ise bu durumda evliliği temelden sarsan sebeplerden birisi olarak kabul edilecektir.

Aşırı Kıskançlık 

Aşırı kıskançlık dolayısıyla evlilik hayatı çekilmez bir hal alabilmektedir. Bu sebeple de uygulamada aşırı kıskançlık boşanma sebeplerinden birisi olarak görülmüştür.

Eşe İftira Atmak 

Eşine iftira atarak haksız yere soruşturma başlatılmasına neden olmak da boşanma nedenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu durumda mağdur olan eş savcılığa şikayette bulunabilir ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre iftira atan eş suç işlemiş sayılır. Diğer bir yandan iftira söz konusu olduğunda çift arasındaki güvenin sarsılması söz konusu olacağı için boşanma sebebi olarak görülmektedir. 

Eşinin Ailesine Hakaret Etmek 

Evlilikte saygı en önemli konulardan birisi olmaktadır. Saygı içerisinde çiftlerin ailelerine karşı gösterdikleri tavırlar da bulunmaktadır. Eğer eşlerden birisi diğer eşin ailesine saygı sınırlarını aşan bir şekilde davranıyor ise o zaman boşanma nedenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Fiziksel Şiddet 

Evliliğin temelden sarsılmasına neden olan sebeplerden birisi de eşlerden birisinin diğer eşe fiziksel şiddet göstermesidir. Bu aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nda da suç teşkil etmektedir. 

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Davalarında Velayet

Boşanma davalarında velayetin kime verileceğinin belirlenmesi noktasında önemli olan çocuğun çıkarlarıdır. Bu sebeplede çocuğun sağlığı, gelişimi ve eğitimi için hangi tarafın daha faydalı olacağı göz önüne alınarak velayetin kime verileceği konusunda karar verilir. 

Sık Sorulan Sorular

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle kimler boşanma davası açabilir?

Evlilik birliğinin temel arsılması sebebiyle her iki eş de boşanma davası açabilmektedir. Eğer eşlerden birisi için evlilik hayatı çekilmez bir hal almış ise boşanma davası açabilir. Üstelik boşanma davasının açılması eşi davacı eşin kusursuz olmasına da gerek bulunmamaktadır.

Boşanma davasına itiraz etme hakkı var mıdır?

Evliliğin temelden sarsılması dolayısıyla açılan davaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır. kanuna göre davacı taraf boşanmada daha ağır kusura sahipse diğer eş itiraz etme hakkını kullanabilir.

Boşanma kusur oranı neden önemlidir?

Diğer boşanma sebeplerinde de olduğu gibi evliliğin temelden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davalarında da eşlerin kusur oranları boşanmanı  gerçekleşmesi ve tazminat gibi konuların belirlenmesi açısından önemlidir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi?

Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle açılan boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları olmaktadır. Bu sebeple açılan davalarda kanıtların toplanması gerektiği için anlaşmalı boşanma davasının  konusu olamaz.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir