Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Özel boşanma sebeplerinden birisi olan hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için şartların iyi bir şekilde bilinmesi ve boşanmanın sebebinin bu şartlara uygun olması gerekmektedir.

Özel boşanma sebeplerinden birisi olan hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için şartların iyi bir şekilde bilinmesi ve boşanmanın sebebinin bu şartlara uygun olması gerekmektedir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Nedir?

Bu özel boşanma sebebi alt başlıklar halinde incelenmelidir. Çünkü hayata kast, kötü muamele ve onur kırıcı davranış şartları ve tanımları farklı olmaktadır.

Hayata Kast 

Hayata kastın tanımı en temel anlamı ile eşlerden birinin diğer eşe öldürme kastında bulunmasıdır. Burada önemli olan öldürme davranışının kasıtlı olmasıdır. Kasıt bulunmaması durumunda boşanma sebebi olarak da görülmemektedir. Kasıt ise eşin diğer eşi bilerek ve isteyerek öldürmeye niyet etmesidir. Ancak bu şartın gerçekleşmesi durumunda hayata kast sebebiyle boşanma davası açılabilir. 

Hayata kastın boşanma sebebi olabilmesinin bir diğer şartı ise diğer eşe yönelik olarak yapılmasıdır. Diğer eşin akrabalarına yönelik olarak yapılan öldürme fiili hayata kast sebebiyle boşanma davasının konusu olamaz. 

Hayata kast sebebiyle açılan boşanma davalarında önemli olan fiilin kanıtlanmasıdır. Bu durumun kanıtlanması durumunda ise evliliğin sürdürülebilir olup olmadığına bakmaksızın evliliği sonlandırmak zorundadır. 

Bunların yanında hayata kast sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin diğerine intihara yönlendirmesi ya da intiharına yardım etmesi de sebeplerden birisi olarak görülmektedir. 

Pek Kötü Muamele 

Pek kötü muamelenin tanımı kanunlarımızda basit olarak bir eşin diğer eşe fiziksel ve psikolojik zarar verecek şekilde bulunması olarak tanımlanmaktadır. Ancak kanunlarımızda pek kötü muamelenin hangi davranışları içeriği ile ilgili somut bilgiler bulunmamaktadır. Bu sebeple de pek kötü muamele sayılabilecek hallerin neler olabileceğine uygulamadaki kararlara bakarak tahmin edilebilir. Ancak yapılan muamelenin ne olduğundan daha çok muamelenin kasıtlı bir şekilde yapılması pek kötü muamele sebebiyle dava açılmasının şartı olmaktadır. Uygulamada genellikle rastlanılan pek kötü muamelelerin içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

  • Eşi odaya kilitleme,
  • Eşi aç bırakma,
  • Eşe dayak atma,
  • Sürekli olarak eşle cinsel ilişkiye girme,

Onur Kırıcı Davranış 

Onur kırıcı davranış ile kastedilen sadece bir eşin diğere eşe karşı yaptığı davranışlar değil aynı zamanda sözlü ve yazılı ifadeleri de içermektedir. Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için gerekli olan şartların başında ise hareketin kast ile yapılmasıdır. Ayrıca onur kırıcı davranış suç teşkil etmesine de gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine eşin haysiyet ve şerefinin zarar görmesine neden olacak tüm davranışlar ve ifadeler onur kırıcı davranışlar içerisinde yer almaktadır. Onur kırıcı hareketlerin neler olduğu kanunda somutlaştırılmamıştır. Bu sebeple de uygulamada alınan kararlar yol gösterici olacaktır. Uygulamada en çok karşılaşılan onur kırıcı hareketler içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

  • Eşin evden kovulması,
  • Toplum içerisinde eş tarafından hakarete uğramak,
  • Sürekli olarak hakaret etmek ve sövmek,
  • Eş hakkında iftirada bulunarak hırsızlık yaptığına dair şikayette bulunmak.

Onur kırıcı davranışın takdiri hakimde olmaktadır. Ayrıca onur kırıcı davranışın tekrarlamasına da gerek bulunmamaktadır. Ancak bazı hareketlerin tek seferlik yapılması onur kırıcı fiil için yeterli olmamaktadır. Bu hareketlerin birden fazla kez tekrar edilmesi gerekir. 

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için aranılan bir diğer şar ise kusurdur. Onur kırıcı harekete maruz kalan eşin bu hareket için herhangi bir kusurunun bulunmaması gerekir.

Diğer bir yandan kanunlar onur kırıcı harekette bulunan eş için af hakkı da vermiştir. Eğer mağdur olan eş affetme yetkisini kullanır ise bir daha bu sebeple boşanma davası açamaz. Bu durum pek kötü davranış için de geçerli olmaktadır. Ancak pek kötü davranışın içeriği Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bir suç ise o zaman af söz konusu olmayacaktır. Diğer bir yandan eşlerden birisinin diğer eşe kötü muamele de bulunması ve bu muamelenin ceza hukukunda yeri var ise eşin ceza mahkemesindeki şikayetini geri çekmesi bu sebeple boşanma davasının açılmasını engellememektedir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davasında Süreler

Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için kanun tarafından belirli süreler konulmuştur. Bu süreler içerisinde eşin durumu öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde veya her halükarda 5 yıl içerisinde bu sebeple boşanma davasının açılmaması durumunda eşin hakkı düşmektedir. Bunun yanında ilgili süreler hak düşürücü süreler olduğu için mahkeme tarafından resen gözetilir. Bu sebeple de defi gibi sonuçlar doğurmaz. 

Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Velayet, Nafaka, Tazminat Konusu ve Mal Paylaşımı 

Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davaları mutlak boşanma davalarından birisi olmaktadır. Bu sebeple de boşanmanın gerçekleşmesi için hakimin onur kırıcı ve pek kötü davranışa karar vermesi yeterlidir. Bu kararın verilmesinden sonra onur kırıcı davranışı ve pek kötü muameleyi yapan tarafa bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminat 

Pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle eşlerden birinin karşı tarafa vermiş olduğu zararın karşılanması için maddi ve manevi tazminat hükmü verilmektedir. 

Yoksulluk Nafakası 

Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafın aynı zamanda mağdur taraf da olması durumunda aile mahkemesine yoksulluk nafakası talep edebilmektedir.

İştirak Nafakası ve Velayet 

İştirak nafakası ortak çocuğun velayetini alan tarafa ödenen nafaka türü olmaktadır. Velayetin verilmesinde pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışı gerçekleştiren tarafa da velayet verilmektedir. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda ise mağdur olan eş diğer eşe iştirak nafakası ödemekle yükümlü olmaktadır.

Malların Paylaşımı 

Yasa koyucu mağdurun korunmasını sağlamak için pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışta bulunan tarafı dezavantajlı konuma getirmiştir. Eğer boşanma davası hayata kast sebebiyle açılmış ise o zaman mal paylaşımında kusurlu eşin artık payında azaltmaya gidilebilir ya d tamamen kaldırılabilir. Ancak bu kural sadece edinilmiş malların paylaşımı söz konusu olduğunda geçerli olmaktadır. 

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Fiili ayrılık sebebiyle mal paylaşımının yapılabilmesi için tarafların mal paylaşımı davası açması gerekmektedir. Bu dava ayrı bir mahkemeye dilekçe verilerek açılabileceği gibi aynı zamanda boşanma davasının görüldüğü mahkemeye de talepte bulunulabilinir. Ancak boşanma davasının görüldüğü mahkemeye talepte bulunulsa dahi ayrı bir dosya numarası ile ayrı bir dava olarak görülecektir. Mal paylaşımı davasında boşanma davasının sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Son olarak mal paylaşımı davası boşanma davasındaki davacı ya da davalı tarafından açılabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Onur kırıcı sözler nelerdir?

Onur kırıcı davranışlar içerisinde eşe sövme, sosyal medyada paylaşımlarda bulunma, hakaret içeren mektup gönderme ya da küfür etme bulunmaktadır.

Saygısızlık boşanma sebebi midir?

Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine karşı nazik davranma sorumluluğu bulunmaktadır. Eşlerden birinin ya da her ikisinin de bu sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda ise evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Hangi kelimeler hakaret sayılır?

Hakaret sayılabilecek kelimeler kişinin toplum içerisinde rencide olmasına ve değerleşsizleşmesine neden olan kelimeler olmaktadır. Bu kelimelerden en çok karşılaşılanları içerisinde ise dalak, aptal, şerefsiz, deli, müsvedde, gerizekalı, haysiyetsiz, spastik, aklı kıt, hayvan, ve mankafa bulunmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir