Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç işleme nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin herhangi birine karşı suç işlemesi yeterli olmaktadır. Suçun işlenmesinden sonra belirli bir zaman bulunmamaktadır. Sadece eşlerden birisinin suç işlemesinden dolayı evlilik hayatının çekilmez olması yeterlidir. Ancak işlenilen suçun yüz kızartıcı suçlar arasında yer alması gerekir.

Suç işleme nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin herhangi birine karşı suç işlemesi yeterli olmaktadır. Suçun işlenmesinden sonra belirli bir zaman bulunmamaktadır. Sadece eşlerden birisinin suç işlemesinden dolayı evlilik hayatının çekilmez olması yeterlidir. Ancak işlenilen suçun yüz kızartıcı suçlar arasında yer alması gerekir. Yüz kızartıcı suçlar içerisinde ise şunlar yer almaktadır.

 • Dolandırıcılık,
 • Kasten adam öldürme, 
 • Evrakta sahtecilik,
 • Rüşvet,
 • Zimmet,
 • Hırsızlık,
 • Hileli iflas,
 • Uyuşturucu ticareti.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Şartları 

Özel boşanma sebeplerinden birisi olan suç işleme sebebiyle boşanma davasının açılabilmesi için kanun iki şart bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki eşin küçük düşürücü nitelikteki bir suçu işlemiş olması olurken; diğer şart ise diğer eş için evlilik hayatının çekilmez bir hal almasıdır.

Bunun yanında davanın açılabilmesi için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır. Ancak suç evlenmeden önce işlenmiş ise bu sebeplerden dolayı boşanma davası açılamaz. Suç işleme sebebiyle boşanma davası açmak için eşin suçunun ispatlanmış olma şartı da bulunmamaktadır. Suç işlediği düşünülen eşin suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma geçirdiği dönemde de bu sebeple boşanma davası açılabilir.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davası 

Yine özel boşanma sebeplerinden birisi olan haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davasına konu olacak eylemler toplumlara göre farklılık göstermektedir. Çünkü haysiyetsiz yaşam sürme toplumun değer yargıları ile ilgili olan soyut bir kavramdır ve karar aşamasında çiftin bulunduğu topluma göre eylemin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer bir yandan haysiyetsiz yaşam sürmeyi tanımlamak gerekirse, sürülen hayatın insan onuruna ve haysiyetine yakışmayacak ya da aykırı bir şekilde sürdürülmesidir. Haysiyetsiz yaşam sürme olarak görülen eylemler için örnek vermek gerekirse içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Evli bir kadının evlilik dışı başka birisiyle aynı evde yaşaması,
 • Alkolik olma, 
 • Uyuşturucu bağımlısı olmak,
 • Fuhuş amaçlı randevu evi işletmek,

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davası Şartları 

Haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davasını açabilmek için gerekli olan ilk şart eşlerden birisinin yaşadığı hayat dolayısıyla evlilik hayatının diğer eş için çekilmez hal almasıdır. Bu sebeple açılan boşanma davalarında aranılan bir diğer şart ise eşin sergilemiş olduğu haysiyetsiz eylemin tek seferlik olmamasıdır. Eşin gösterdiği bu davranışlar hayat tarzı haline gelmiş olması gerekir. 

Haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle açılan boşanma davalarında hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Ancak davacının eşinin haysiyetsiz yaşam sürerken evlenmesi durumunda bu sebeple boşanma davası açılamamaktadır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davasında Yargılama Süreci

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılırken iddiaların hukuka uygun bir şekilde kanıtlanması gerekir. Bu sebeple kanunda belirtilen şekilde hazırlanmış boşanma dilekçesinin yanı sıra iddiaların ispatlanması bu sağlayan delillerin de sunulması gerekir. 

Mahkeme sunulan delilleri inceledikten sonra davaya ilişkin olarak kararını açıklayacaktır. Delillerin iddiayı desteklemesi durumunda boşanma kararı verilirken, iddiaların ispatlanamaması ya da delillerin hukuka uygun olmaması durumunda boşanma kararı çıkmayacaktır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası aile mahkemesinin görev yetkisi altında olmaktadır. Aile mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olmaktadır. Yer açısından yetkili mahkeme ise eşlerin son 6 ay birlikte yaşadıkları yer olmaktadır. Eğer eşler birbirinden ayrı yaşıyorsa o zaman yetkili olan mahkeme eşlerden birinin yaşadığı yerdeki aile mahkemesi olacaktır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davasında Velayet

Boşanma davasında eşler velayet konusunda anlaşamıyor ise o zaman velayet konusuna mahkeme karar vermektedir. Mahkeme velayet konusuna karar verirken öncelikle çocuğun menfaatini düşünecek ve eğer çocuk idrak yaşında ise çocuğa fikri de sorulacaktır. Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davasında genellikle davacı tarafa velayet verilmektedir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davasında Nafaka

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davasında davalı tarafın yoksulluk nafakası talep etme hakkı bulunmamaktadır. Çünkü yoksulluk nafakası için talep eden eşin daha az kusurlu olması gerekir. 

İştirak nafakası ise ortak çocuğun velayetini alan eşe verilmektedir. Bu sebeple eğer davalı taraf çocuğun velayetini almış ise iştirak nafakası talep etme hakkı bulunmaktadır.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma Davasında Tazminat

Boşanma sebebiyle maddi ve manevi zarara uğrayan eşin tazminat talep hakkı bulunmaktadır. Ancak söz konusu suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme olduğunda davalı tarafın tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır. Çünkü evliliğin bitmesinde ağır kusurlu olan taraf davalı taraf olmamaktadır. Diğer bir yandan davacı taraf tazminat talebinde bulunabilir.

Sık Sorulan Sorular

Hükümlü biri boşanma davası açabilir mi?

Hükümlü olan biri cezaevinde bulunan biri boşanma davası açabilir. Ancak açacağı boşanma davasının sebebi suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme olamaz.

İffetsiz yaşam nedir?

İffetsiz yaşam sürmek aynı zamanda haysiyetsiz yaşam sürme ile aynı anlama gelmektedir. Kanunda ise şeref, namus ve haysiyet kavramları ile bağdaşmayacak hayat sürme olarak tanımlanmıştır.

Evlilikte yüz kızartıcı suç ne demek?

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin işlediği suçun yüz kızartıcı suçlar içerisinde yer alması gerekir. Yüz kızartıcı suçlar içerisinde ise dolandırıcılık, kasten adam öldürmek, rüşvet, evrakta sahtecilik, zimmet, hırsızlık, hileli iflas ve uyuşturucu ticareti bulunmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir