Anlaşmalı Boşanmada Protokol & Dilekçe Anlaşmalı Boşanmada Protokol & Dilekçe

Anlaşmalı Boşanmada Protokol & Dilekçe

Diğer dava türlerinde de olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasının açılmasında ki en önemli adım dava dilekçesi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de önemli olmaktadır. Bu sebeple çiftler genellikle boşanma avukatları ile birlikte dava dilekçelerini ve boşanma protokollerini hazırlamaktadır. Alanında uzman birisi ile bu belgeleri hazırlamak yerine çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan dava dilekçeleri ve boşanma protokolleri ise bazı zamanlarda mahkemede hukuksal problemlerin yaşanmasına ya da tarafların hak kayıpları yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarında gerekçeli karar verildikten sonra tarafların yeniden boşanmanın unsurları ile ilgili dava açma hakları bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanmada protokol, çiftlerin karşılıklı anlaşma ve uzlaşma çabalarını resmileştirdiği belge, bu protokol aynı zamanda mahkemeye sunulan dilekçenin de temelini oluşturur.

Diğer dava türlerinde de olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasının açılmasında ki en önemli adım dava dilekçesi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de önemli olmaktadır. Bu sebeple çiftler genellikle boşanma avukatları ile birlikte dava dilekçelerini ve boşanma protokollerini hazırlamaktadır.

Alanında uzman birisi ile bu belgeleri hazırlamak yerine çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan dava dilekçeleri ve boşanma protokolleri ise bazı zamanlarda mahkemede hukuksal problemlerin yaşanmasına ya da tarafların hak kayıpları yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarında gerekçeli karar verildikten sonra tarafların yeniden boşanmanın unsurları ile ilgili dava açma hakları bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Protokol ve Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Boşanma protokolü hazırlanırken protokol maddeleri içerisinde her iki eşin de üzerinde anlaştığı konulara ayrıntıları ile yer verilmesi gerekmektedir. Bunların içerisinde ki ana başlıklar ise velayet, tazminat, nafaka ve mal paylaşımı olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanacak dilekçenin ise Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bunun yanında dava dilekçesinin ekine mutlaka ıslak imzalı boşanma protokolünün de eklenmesi gerekmektedir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Olur? 

Avukatsız olarak hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde davacı tarafın kimlik bilgilerinin yanı sıra davalı eşin de kimlik bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında dilekçe metni içerisinde kimlik bilgileri verilen tarafların anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma davası açtığını belirten ibarelerin kullanılması gerekmektedir. Daha sonrasında anlaşmalı boşanma dilekçesinin ekine ıslak imzaları bulunana boşanma protokolünün de eklenmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma için hazırlanan boşanma protokolünün geçerlilik süresine de taraflar karar vermektedir. Bu sebeple de  protokolde geçerlilik süresinin maddeler içerisinde yer alması gerekir. Bunun dışında yasa koyucular tarafından protokolün geçerlilik süresi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu sebeple de hazırlanan protokoller seneler sonra dahi mahkemeye sunulabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Tek Celsede Biter mi? 

Anlaşmalı boşanma davaları aynı zamanda tek celsede boşanma adı ile de bilinmektedir. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın tüm hususları hakkında anlaşmaya varmış ve hür iradeleri ile aralarında sözleşme imzalamıştır. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davalarında delil incelemesi yerine protokolün maddelerinin kabul edildiğinin mahkemeye beyan edilmesi aşaması bulunmaktadır.

Ancak anlaşmalı boşanma davasının tek celsede sonuçlanması için duruşma gününde taraflar avukat tarafından temsil edilseler dahi şahsen bulunma zorunlulukları bulunmaktadır. Aksi olması halinde dava dosyası kapanacaktır. Ancak taraflar 3 ay içerisinde mahkemeye yeniden başvurarak dosyanın açılmasını isteyebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe ile İptal Edilebilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davaları için itiraz süresi gerekçeli kararın açıklanmasına kadar geçen süredir. Bu süre içerisinde taraflardan birisi anlaşmalı boşanmadan memnun değil ise itiraz dilekçesini mahkemeye sunabilir. Ancak karar kesinleştikten sonra anlaşmalı boşanmanın iptali için itiraz dilekçesi sunulamaz.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Boşanma protokolünün hazırlanması sırasında tarafların boşamanın tüm unsurları hakkında anlaşmaya vardıklarını ve bu anlaşmanın ayrıntılı detayına yer vermeleri gerekmektedir. Anlaşmanın unsurlarından birisi olan nafaka konusununda protokolde yer alması gerekmektedir. Eğer taraflar birbirlerinden nafaka talep etmiyor iseler bunun da protokol maddeleri içerisinde yer alması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Cevap Dilekçesi Yazılır mı? 

Anlaşmalı boşanma davasını açan taraf dava dilekçesinin yanı sıra ıslak imzalı boşanma protokolünü mahkemeye sunulduktan sonra davalı eşin de boşanma ve diğer konular hakkında mutabık olduklarını belirten bir cevap dilekçesini mahkemeye sunulması gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Avukatlar İmzalayabilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davalarında sıklıkla yapılan yanlışlardan birisi olan protokolde eşler yerine avukatların imza atması yanlış bir uygulama olmaktadır. Çünkü anlaşmalı boşanma davasının tarafları eşler olmaktadır. Bu sebeple de avukatlar yerine eşlerin imzasının bulunması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Kaç Nüsha Olmalıdır? 

Anlaşmalı boşanma davası için düzenlenen dava dilekçesinin ve protokolün 3 nüsha halinde düzenlemesi gerekmektedir. Nüshalar iki eşe ve mahkemeye verilmelidir. Dilekçenin ve protokolün 3 nüsha halinde düzenlendiğinin ise protokol maddeleri içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Olması Gerekenler Nelerdir? 

Anlaşmalı boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçe metninde yer verilmesi gereken konular içerisinde tarafların uzlaşarak ayrılmak istedikleri yer almalıdır. Diğer bir yandan boşanmaya sebep olan kusurlara veya evliliğin sona ermesine neden olan iddialara yer verilmemesi gerekmektedir. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davası ile çekişmeli boşanma davası dilekçeleri birbirinden farklıdır.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan dilekçe el yazısı ile yazılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için gerekli olan dilekçenin ya da boşanma protokolünün bilgisayar ile hazırlanması gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her ikisinde de 3 nüsha olarak düzenlenme zorunluluğu bulunduğu için bilgisayar ortamında hazırlanması taraflara kolaylık sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nöbetçi mahkemeye mi yazılır?

Anlaşmalı boşanma davası için düzenlenen dilekçe görevli mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Bu sebeple de dilekçe de nöbetçi mahkemeye hitap edilmemesi gerekir. 

Boşanma sebebi olan davranışlar nelerdir?

Çiftlerin evliliklerinini temelden sarsılmasına sebep olan her türden davranış evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan davranış olarak kabul edilmektedir. Ancak taraflar arasında yaşanılan küslükler ve tartışmalar boşanma sebebi olmamaktadır. Ancak çiftler arasında çözülmesi mümkün olmayan sorunlar boşanma sebebi olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile protokol farklı mıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe ile protokol farklı belgeler olmaktadır. Dava dilekçesi davacının hangi tür dava açtığı ile ilgili taleplerinin yer aldığı bir belge olmaktadır. Protokol ise iki eş arasında boşanma ve boşanmanın diğer hususları hakkında düzenlenen bir sözleşme olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokol hükümleri hangi durumlarda geçersiz olmaktadır?

Protokole yer alan maddelerde açıklık bulunmaması veya hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı konuların yer alması durumunda bu maddeler mahkeme tarafından reddedilecektir. 

Anlaşmalı boşanmada mehir talep edilebilir mi?

Mehir kanunlarda yer almasa da Yargıtay kararları içerisinde yer alan bir konudur. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davası için protokol hazırlanırken mehire ve mehir ile ilgili detaylara da yer verilebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde ileri tarihli taahhüt verilebilir mi?

Boşanma protokolü hazırlanırken kanuna uygun olması durumunda ileri tarihli taahhüt verilmektedir. 

Anlaşmalı boşanma protokolüne kürtaj yazılabilir mi?

Kadınların kendi bedenleri üzerinde karar verme yetkisi bulunmaktadır. Bu sebeple de kürtaj kadınlara verilen haklardan birisidir.eğer protokolde kürtaj ile ilgili konulan madde yaptırım öngörür ise hukuka aykırı olduğu için mahkeme tarafından reddedilecektir.

Anlaşmalı boşanma davasından sonra mal paylaşımı ya da tazminat davası için dilekçeye ne yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde tazminat ve mal paylaşımı gibi konular hakkında ayrıntılı bilginin bulunması gerekmektedir. Eğer bu bilgilere yer verilmemiş ise boşanma kararı kesinleştikten sonra bu konular hakkında herhangi bir dava açılamaz. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir