Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Velayet hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında önemli bir konudur. Çekişmeli boşanma davalarında velayetin kimde kalacağına çocuğun menfaati göz önüne alınarak mahkeme tarafından verilirken, anlaşmalı boşanma davalarında taraflar vekaletin kimde kalacağına taraflar karar vermektedir. Mahkeme de velayet konusunda tarafların karar verdiği şekilde kabul etmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davasında velayet, çiftlerin çocuklarının geleceğini belirlemede aldıkları önemli bir karardır ve duygusal ve hukuki karmaşıklıklarla dolu bir süreci temsil eder.

Velayet hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında önemli bir konudur. Çekişmeli boşanma davalarında velayetin kimde kalacağına çocuğun menfaati göz önüne alınarak mahkeme tarafından verilirken, anlaşmalı boşanma davalarında taraflar vekaletin kimde kalacağına taraflar karar vermektedir. Mahkeme de velayet konusunda tarafların karar verdiği şekilde kabul etmektedir. 

Birçok konuda anlaşmalı boşanma davasının gerekçeli kararı verildikten sonra tarafların boşanma protokolünde yer alan maddelere itiraz etme hakları kalmaz. Ancak söz konusu velayet olduğunda davanın kesin kararının çıkmasından sonra da velayeti alamayan eş velayeti almak için mahkemeye başvurabilir. Çünkü kanunlar çocukların menfaatini korumayı kamu düzenin bir parçası saymaktadır. Bu sebeple de eğer velayeti alan eş çocuğun bakımını ihmal ediyor, verdiği bakım çocuğun fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimini engelliyor ya da istismar söz konusu ise velayeti alamayan taraf velayet değişimi için dava açabilme hakkına sahiptir. 

Boşanma gerçekleştikten sonra çocuğun yaşam koşullarının değişmesi ya da gelişimi için uygun olmaması durumunda velayeti alamayan eşin haklı sebep sunması ile velayet değiştirme davası açılabilir. Eğer çocuğun idrak yetisi varsa ve mahkemeden etkilenmeyecek ise taraflar çocuğun dinlenmesini talep edebilir. Mahkeme kararında çocuğun beyanları önemli bir yer tutar.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet Babaya Verilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davalarında velayetin annede mi yoksa babada mı kalacağına taraflar karar vermektedir. Ancak velayet konusu kamu düzenini ilgilendiren bir konu olduğu için protokolde yer alan maddenin detaylandırılması için hakim taraflara çeşitli sorular sorabilir. Ayrıca protokolde yer alan maddelerin çocuğun menfaati düşünülerek oluşturulmadı ise mahkeme protokol maddesinden farklı bir karara varabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Babanın Çocuğu Görme Hakkı Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar tarafından hazırlanan boşanma protokolünde velayetin anneye verilmesine karar verilmiş ise aynı zamanda çocuk ile baba arasında kişisel bağın kurulması için görüşme günlerinin de belirlenmesi gerekmektedir. 

Baba ile çocuk arasında görüşme günleri belirlenirken çocuğun yaşı, okulu ve sosyal yaşantısının yanı sıra babanın iş saatleri ve düzeni de göz önüne alınmaktadır. Bu kriterlere göre taraflar baba ile çocuğunun görüşebileceği günleri belirlerler. Tarafların belirledikleri günler üzerinde mahkeme değişiklik yapmaz. 

Eğer çocuğun yaşı küçük ise hafta sonlarında, büyük ise yatılı olarak babası ile görüşebilecektir. Aynı zamanda özel günlerde, bayramlarda ve tatillerde de baba ile çocuğun görüşmesi için zamanların belirlenmesi gerekmektedir.

Hamile İken Gerçekleşen Anlaşmalı Boşanmada Velayet Kime Verilir? 

Velayet söz konusu olduğunda önemli olan çocuğun menfaati olmaktadır. Yeni doğmuş olan bir bebek de anne sütü aldığı için anne bakımına muhtaçtır. Bu sebeple de ortada olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe velayet anneye verilmektedir. Eğer çocuğun velayeti protokolde babaya verilmiş ise o zaman düzenlemenin neden bu şekilde yapıldığına dair taraflardan detaylı bilgi alacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada velayet olabilir mi?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların başta boşanma olmak üzere boşanma ile ilgili her hususta anlaşmaya varması gerekmektedir. Boşanmanın hususlarından birisi de tarafların ortak çocuklarının velayetleri olmaktadır. Bu sebeple boşanma protokolünde velayet ile ilgili düzenlemelerin de bulunması gerekir.

2 yaşındaki çocuk anlaşmalı boşanma ile babaya verilebilir mi?

Uygulamada 2 yaşındaki çocuk hala anne bakımına ihtiyaç duyduğu için velayeti anneye verilmektedir. Ancak annenin çocuğun bakımını olması gerektiği gibi yapamayacak durumda olması sebebiyle protokolde babaya verilmesi kararlaştırılabilir.

Anlaşmalı boşanma davası sonrasında velayetin değiştirilmesi söz konusu olur mu?

Anlaşmalı boşanma davasının gerekçeli kararının açıklanmasından sonra dahi velayeti alamayan taraf geçerli bir neden ile velayet değiştirme davası açabilir.

Anlaşmalı boşanma davasına gidilmez ise bir daha ne zaman dava açılabilir?

Anlaşmalı boşanma davalarında kararın çıkabilmesi için duruşma gününde her iki tarafında mahkemede hazır bulunması gerekmektedir. tarafların birinin olmaması durumunda ise hakim dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verecektir. Tarafların duruşmaya katılmamasından sonra 3 ay içerisinde dosyanın yeniden işleme konulması için başvuru yapabilirler.

Anlaşmalı boşanma davasında bipolar bozukluğu olan anne velayeti alabilir mi?

Psikolojik hastalıklardan birisi olan bipolar bozukluk eğer çocuğun bakımına engel değilse velayet anneye verilebilir. Taraflar çocuğun menfaatini düşünerek anne bakımı almasını uygun görürse ve annenin hastalığı çocuğa bakım vermek için bir engel değil ise velayetin anneye verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davasında çocuğu görme süresi nasıl belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davası için boşanma protokolü hazırlanırken velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel bağın kurulması için görüşme zamanlarının ayarlanması mecburidir. Bu zamanların ayarlanmasında ise ebeveynlerin çalışma düzenleri ile çocuğun hayat düzenine göre karar verilmektedir. Ayrıca dini bayramlar, tatiller ya da özel günler gibi önemli günler de de görüş günlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim çocuğu dinler mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında sadece eşler bulunmaktadır. Çocuğun velayetine ise eşler kendi aralarında karar verdiği ve mahkeme verilen kararı onayladığı için velayet konusunda çocuğun dinlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında 18 yaşını geçen çocuğun velayetini kim almaktadır?

Kanunlarımıza göre 18 yaşını doldurmuş her birey reşit olmuştur. Bu sebeple de ebeveynlerin velayet hakkı da son bulmaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davasında velayet hakkına evlilik şartı konulabilir mi?

Velayeti alan eşin evlenmesi durumunda velayet hakkının diğer eşe geçeceği ile ilgili boşanma protokolüne madde eklenebilse de mahkeme protokolde bulunana bu maddeyi reddedecektir. Çünkü böyle bir madde kişilerin özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Bu sebeple de anlaşmada yer alsa da hukuka aykırı bir madde olacaktır. 

Anlaşmalı boşanma davalarında çocuklardan biri anneye biri babaya verilebilir mi?

Boşanmalar ile ilgili kararlarda yerleşik içtihata göre kardeşlerin ayrılmaması kuralı bulunmaktadır. Bu sebeple de velayet hakkına mahkemenin karar verdiği davalarda kardeşlerin velayet hakları tek bir eşe verilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında eşler kendi aralarında çocuklarının velayetlerini paylaşabilir ve mahkeme bu maddeleri onaylar.

Anlaşmalı boşanma davasında çocuğa annenin soyadı verilebilir mi?

Yargıtay’ın son kararları içerisinde yer alan çocuğun soyadının değiştirilmesi ancak annenin soyadını alması çocuk için fayda sağlayacak ise kabul edilmektedir. Ancak çocuğun soyadının değiştirilmesi için boşanma protokolünde madde yer alamaz. Çünkü boşanma protokolü eşleri ilgilendiren boşanma davası için hazırlanmaktadır. Ancak anne boşanma sonrasında mahkemeye soyadı değişikliği için başvurabilir.

Anneye muhtaç çocuk anlaşmalı boşanmada babaya verilir mi?

Anneye muhtaç çocuğun velayetinin anneye verilmesi gerekmektedir. Ancak anne ve baba çocuğun menfaati için velayetin babaya verilmesine karar verilmiş ise bu kararı mahkeme bu maddeyi onaylayacaktır. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

  1. Your post is not just great; it\’s outstanding! It\’s evident that you put a lot of effort into creating this, and it shows. I look forward to your future posts.\”

  2. I\’m so glad I stumbled upon this post. It\’s a breath of fresh air in the crowded world of WordPress content. Keep up the excellent work!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir