Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası

Anlaşmalı boşanma davasında eşler boşanma ve boşanmanın diğer unsurları hakkında ortak karara vardığı için mahkeme süreci son derece kısa olmaktadır. Hukuka uygun şekilde düzenlenen protokol ve dilekçe ile çiftler tek celsede boşanma mahkeme aşamaları tamamlanmamaktadır. Ancak duruşmada ayrılık kararı verildikten hemen sonra çiftler resmi olarak boşanmış sayılmazlar. Resmi olarak boşanmanın gerçekleşmesi için bazı prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası sonrası, çiftlerin yeni başlangıçları için bir kapanış ve uyum sürecinin başlangıcıdır, ancak bazı önemli konular hala dikkate alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir? 

Tarafların duruşmaya çıkıp ayrılık beyanlarını hakime bildirdikten sonra hakim boşanma kararını açıklar. Hakimin açıklamış olduğu bu karara kısa karar adı verilmektedir ve bu kısa karar çiftin resmi olarak boşanması için yeterli olmamaktadır. Kısa kararın açıklanmasından sonra mahkeme tarafından gerekçeli kararın hazırlanması gerekmektedir. Gerekçeli kararın hazırlanmasından sonra ise taraflara tebliğ edilecektir. tebliğden sonra taraflar için belirli bir süre itiraz etme süresi bulunmaktadır. Bu sürenin dolmasına rağmen taraflar itiraz haklarını kullanmaz ise boşanma gerçekleşmiş sayılır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa ve Aykırılık Yapılırsa Dava Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında eşler tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan protokolün bağlayıcı özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple de boşanma gerçekleştikten sonra tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Taraflar bunun aksi şekilde davranması durumunda ise diğer eşin yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır. 

Kesinleşmiş Boşanma Kararından Sonra İtiraz Edilebilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye başvuran taraflar mahkeme süreci devam ederken istedikleri zaman itiraz ya da vazgeçme hakkını kullanabilirler. Bu durumda eğer taraflardan birisi boşanmaktan vazgeçer ancak diğer eş boşanma isterse ya da boşanmanın hususları hakkında anlaşmadan vazgeçerler ise o zaman boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Eğer bu süreç içerisinde her iki taraf ile boşanmadan vazgeçerse o zaman boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma davalarında gerekçeli kararın açıklanmasından sonra da belirli bir süre içerisinde itiraz hakları bulunmaktadır. Bu süre içerisinde istinaf mahkemesine başvurarak itiraz haklarını kullanabilirler. Ancak bu sürenin de dolmasından sonra itiraz hakkı bulunmaz.

Kesinleşmiş Boşanma Kararına İtiraz Süresi Ne Kadardır? 

Anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim kısa kararı açıkladıktan sonra gerekçeli kararın açıklanması ve taraflara tebliğ edilmesi ile tarafların itiraz süreleri başlamaktadır. Bu süre 2 hafta ile sınırlı olmaktadır ve tebliği tarihinden itibaren başlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Tebligat Ne Zaman Gelir? 

Duruşmada verilen kısa kararın gerekçelendirilmesinden sonra taraflara karar ile ilgili tebligat gönderilmektedir. Uygulamada taraflara tebligat gitme süresi genellikle 1 hafta olmakla birlikte yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Gerekçeli Karar Alındıktan Sonra Davalı Temyize Gidilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında her ne kadar taraflar anlaşmaya vararak mahkemeye başvurmuş olsalarda davanın sona ermesinden ve gerekçeli kararın açıklanmasından sonra tarafların itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Tarafların itiraz süresi 2 hafta ile sınırlı olmasının yanı sıra itirazın aile mahkemesine değil istinaf mahkemelerine yapılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Sürelerden istinaftan Feragat Etmek Mümkün müdür?

Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra başlayan itiraz süresinin sona ermesi ve itirazın gerçekleşmemesi durumunda boşanma resmileşmiş olmaktadır. Eğer taraflar kararın resmileşme sürecini hızlandırmak için iki haftalık itiraz süresini sona erdirebilirler. Bunun için aile mahkemesine itiraz haklarından feragat ettiklerine dair dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanmanın Gerçekleşmesinden Sonra Eski Eşin Soyadı Kullanılabilir mi?

Evlilikten sonra eşinin soyadını alan eş anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesinden sonra da bu soyadı kullanmaya devam edebilir. Ancak bu durumun boşanma protokolünde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde boşanma gerçekleştikten sonra eş eski soyadını almak zorundadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa İlamlı İcra Başlatılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan nafaka, kişisel görüş günü ya da mal paylaşımı gibi maddelerin boşanmanın gerçekleşmesi ve yükümlülüğü yerine getirme tarihi gelmesine rağmen yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ilamlı icra takibi başlatılması için başvuruda bulunulabilinir.

Anlaşmalı Boşanmada Kimlik Ne Zaman Değiştirilir?

Anlaşmalı boşanma tarafların kimliklerini değiştirebilmeleri için öncelikle gerekçeli kararın açıklanması gerekmektedir. Gerekçeli kararın kesinleşmesinden sonra ise boşanmanın gerçekleştiği mahkeme tarafından ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmektedir. Bildirimin yapılmasından sonra ise nüfus müdürlüğünün gerekli işlemleri tamamlaması gerekmektedir. Ancak bu işlemler yapıldıktan sonra boşanan taraflar nüfüs cüzdanlarını değiştirebilirler.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmadan sonra zina davası açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye bulunan tarafların karar kesinleşmeden önce aldatıldığını öğrenmesi durumunda gerekli deliller ile birlikte zina iddiasını ileri sürebilir. Ancak bu durum kararın kesinleşmesinden önce yapılması gerekir. Aksi halde bu sebeple  dava açılamaz.

Anlaşmalı boşanma nüfustan ne zaman düşer?

Anlaşmalı boşanmanın ardından boşanmanın gerçekleşmesi ve bu durumun nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Ancak bildirim yapıldıktan sonra da nüfus müdürlüğünde gerekli değişikliklerin yapılması için belirli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Bu süre illere ve nüfus müdürlüklerinin yoğunluklarına göre değişiklik göstermekle birlikte uygulamada 1- 2 ay içerisinde sonuç alınmaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davaları Danıştay’a gider mi?

Danıştay’ın görevi vergi ve idare mahkemelerinin vermiş olduğu kararların incelemektir. Bu sebeple de görev alanlarının içerisinde aile ya da asliye hukuk mahkemeleri bulunmaz. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davasına itiraz etmek için Danıştay’a başvurulamaz. Bunun yerine bölge adliye mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasından sonra eşler aynı evde yaşayabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasından sonra eşlerin anlaşması durumunda aynı evde yaşayarak ev arkadaşlığı yapmalarında herhangi hukuksal bir engel bulunmamaktadır. Diğer bir yandan tarafların çekişmeli boşanma davası ile boşanmaları durumunda aynı evde yaşamaları ağır kusurlu ya da daha fazla kusurlu olan tarafın affedildiği anlamına gelmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davası kandırılma sebebiyle iptal edilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında itiraz süresi dolana kadar taraflar herhangi bir sebeple davanın iptalini isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmeden aldatıldığımı öğrendim ne yapmalıyım?

Eğer anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurulmuş ancak duruşma gerçekleşmemiş ise o zaman aldatılan taraf mahkemede protokol maddelerini kabul etmediğini söyleyerek daha sonrasında zina sebebiyle boşanma davası açarak anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına çevirebilir. Eşin aldatıldığını duruşmadan sonra öğrenmesi durumunda ise gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden sonra itiraz davası açma imkanı bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası sonrasında soyadımı ne zaman değiştirebilirim?

Anlaşmalı boşanma davasından sonra eski soyadının alınması için kararın kesinleşmesi ve ilgili kararın nüfus müdürlüğüne gönderilmiş olması gerekmektedir. Daha sonrasında ise nüfus müdürlüğündeki işlemlerin bitmesi gerekir. Bu süre genellikle 1 ay olmasının yanı sıra ilgili nüfus müdürlüğünün iş yüküne bağlı olarak sürenin uzaması ya da kısalması söz konusu olmaktadır.

Anlaşmalı boşanmadan sonra ne zaman evlenebilirim?

Anlaşmalı boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra her iki tarafta resmiyette evli olmayacaktır. Bu sebeple de erkek taraf hemen evlenebilir. Ancak kadınlar için iddet mühleti olan 300 gün bekleme süresi bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında iddet müddeti ne kadar?

Anlaşmalı boşanma davalarında da çekişmeli boşanma davalarında olduğu gibi iddet müddeti 300 gün olmaktadır. Süre ise gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra başlamaktadır.

Anlaşmalı boşanmada iddet müddeti iptal edilebilir mi?

Anlaşmalı boşanan kadınlar yeniden evlenmek için iddet müddetinin kaldırılması için dava açabilirler. Bunun için hamile olmadığının raporunu mahkemeye sunması yeterli olmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir