Nafaka Azaltım Davası Nafaka Azaltım Davası

Nafaka Azaltım Davası

Hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarları nafaka yükümlüsünün ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Ancak zaman içerisinde nafaka yükümlüsünün çeşitli sebepler ile ekonomik durumunun kötüye gitmesi ya da nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi gibi değişen koşullarda ödenen nafaka miktarının azaltılması için mahkemeye başvurulabilmektedir.

Nafaka azaltım davası, değişen yaşam koşulları veya maddi durumlar nedeniyle ödenen nafakanın miktarının yeniden belirlenmesini talep eden önemli bir hukuki süreci temsil eder.

Hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarları nafaka yükümlüsünün ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Ancak zaman içerisinde nafaka yükümlüsünün çeşitli sebepler ile ekonomik durumunun kötüye gitmesi ya da nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi gibi değişen koşullarda ödenen nafaka miktarının azaltılması için mahkemeye başvurulabilmektedir.

Nafaka Azaltma Davasının Sebepleri 

Nafaka miktarının azaltılmasına yönelik olarak açılan davalarda ilk sebep nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunun herhangi bir sebep dolayısıyla zayıflamasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasından dolayı hakkaniyetin sağlanması için nafaka miktarının azaltılmasına karar verilebilir. 

Tarafların boşanma şeklinin nafaka azaltılması davası üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple de taraflar anlaşmalı boşanma davası ile boşansalar dahi nafaka yükümlüsü nafakayı ödeyemeyecek mali duruma gelmesi durumunda nafakanın azaltılması sebebiyle dava açabilir. 

Diğer bir yandan yoksulluk nafakası alan eşin ekonomik durumunun iyileşmesi durumunda da nafakanın indirilmesi sebebiyle dava açılabilmektedir. Nafaka alacaklısına kalan miras ya da gelirinin artması sebebiyle yoksulluk nafakasının indirilmesi istenebilir.

Ancak her iki tarafta da oluşabilecek bu ekonomik durum değişikliklerinin belirli bir zaman için olmaması gerekmektedir. Geçici bir durum olması halinde nafaka indirimi talepli dava açılmamaktadır. 

Nafaka indirimi için dava açılmasında söz konusu iştirak nafakası ise o zaman nafaka alacaklısının maddi durumunda ki iyileşme mahkemeye sebep olarak sürülemez. Çünkü her iki tarafta ortak çocuklarının bakımı, eğitimi ve sağlığı gibi konularda eşit yükümlülük altında olmaktadır. Ancak nafaka yükümlüsünün gelirinde sürekli olacak bir kayıp söz konusu olur ise o zaman iştirak nafakasının azaltılması sebebiyle dava açabilir.

Diğer bir yandan nafaka alacaklısının ekonomik düzeyinin önemli şekilde artış göstermesi sebebiyle nafaka indirimi davası açılabileceği gibi nafakanın tamamen kaldırılması sebebiyle de dava açılabilir. 

Nafaka Azaltım Davası Nasıl Açılır? 

Nafakanın azaltılmasına neden olacak şartlar oluştuğunda nafaka yükümlüsü dava dilekçesi hazırlayarak nafaka alacaklısının bulunduğu yerdeki aile mahkemesine nafaka azaltma davasını açması gerekmektedir. Dilekçenin verilmesinin ardından mahkeme harçlarının da yatırılması gerekir. Aksi halde hak kayıpları söz konusu olacaktır. 

Davacı nafaka indirimi talepli dilekçesinde yer alan iddialarını doğrulamak için dilekçe ekine gerekli delilleri de eklenmesi gerekmektedir. Bunun yanında delil için gerekli olan belgelerin farklı kurumlardan istenmesi gerekiyor ise hangi kurumlarla iletişim kurulacağına da dilekçede yer verilmesi gerekmektedir. 

Son olarak davacı tarafın mahkeme tarafından davalı tarafa gerekli tebligatın yapılıp yapılmadığı ve tebligatın usule uygun olup olmadığını da takip etmesi gerekmektedir.

Nafaka Artırımında Süre, Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Kanunlarımızda nafaka artırımı davaları ile ilgili herhangi bir süre bulunmamaktadır. Bu sebeple de davanın açılabilmesi için şartların oluşması yeterli olmaktadır. Diğer bir yandan bu şartların geçerli olduğunun kanıtlanması da davanın istenilen şekilde sonuçlanması açısından önemlidir. 

Nafaka artırımı ile görevli mahkemeler ise aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer nafaka alacaklısının bulunduğu bölgede aile mahkemesi bulunmuyor ise o zaman asliye hukuk mahkemeleri nafaka artırımı davalarında görevli olmaktadır. Nafaka artırımı davasının farklı bir mahkemede açılması durumunda ise dava görevsizlik sebebiyle reddedilecektir.

Nafaka artırımı davasının yer yönünden yetkili mahkemesi ise nafaka borçlusunun yerleşim yeri olmaktadır. Nafaka artırımı davasının başka yerde bulunana bir mahkemede açılması durumunda ise mahkeme yetkisizlik sebebiyle davayı reddedilecektir.

Nafaka İndirimi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir? 

Nafaka indirimi davasının açılmasında görevli olan mahkeme aile mahkemeleri olmaktadır. Ancak her ilçe adliyesinde aile mahkemesi bulunmamasından dolayı asliye hukuk mahkemelerine başvuru yapılacaktır. Ancak bunun için ilçe adliyesinde aile mahkemesinin bulunmaması gerekir. 

Nafaka indirimi talepli davaların açılması için yer yönünden yetkili mahkemesi ise nafaka alacaklısının bulunduğu yerleşim yeri olmaktadır. 

Nafaka indirimi ile ilgili görevli mahkeme dışında herhangi bir mahkemeye başvurulması durumunda mahkeme görevsizlik kararı ile davayı reddedilecektir. Aynı şekilde yer yönünden yetkili mahkeme dışında dava açılması durumunda da yetkisizlik kararı ile reddedilecektir. 

Nafaka Azaltım Davasında Süre 

Nafaka azaltım davasında sınırlandırıcı bir süre bulunmamaktadır. Bu sebeple de koşulların oluşması durumunda nafaka yükümlüsü nafaka indirimi sebebiyle dava açmakta özgürdür.

Nafaka Azaltma Davasında Yargılama Usulü 

Nafaka davaları basit yargılama usulüne göre yargılama yaparlar. Bu sebeplede nafaka indirimi davalarında dilekçe aşaması dava dilekçesi ve cevap dilekçesi ile sınırlı olurken aynı zamanda çabuk sonuç alınması gereken davalarda birisi olduğu için de genellikle dosya üzerinde inceleme yapılarak karar alınmaktadır. Ancak bazı nafaka indirimi davalarında hakim duruşmanın yapılmasına gerek görebilir. Bu durumda dosya üzerinden karar vermenin zor olduğu davalar için geçerli olmaktadır. Hakimin duruşmaya karar vermesi durumunda ise en fazla iki duruşmada kararın çıkması gerekmektedir. 

Nafaka Hesaplama 

Nafaka azaltma davasının açılması durumunda mahkeme öncelikle bu talebin kabul edilebilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığını incelenecektir. Eğer dava için gerekli olan şartlar oluşmuş ise o zaman davacı tarafından talep edilen miktar üzerinde inceleme yapılacaktır. Eğer davacının talep ettiği nafaka miktarı adil ise bu istem onaylanacaktır. Ancak mahkemenin bu tutarı yeterli bulmaması durumunda nafaka miktarında hesaplama yaparak karar verecektir. 

Mahkeme tarafından yapılan yapılan nafaka hesaplamasında nafakanın her iki tarafı için de inceleme yapılmaktadır. Yapılan bu inceleme ise tarafların ekonomik durumları üzerine olmaktadır. Bu sebeple de nafaka indirimi hesabı yapılırken her iki tarafında ekonomik durumu dikkate alınmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Nafaka düşürme davası ne kadar sürer?

Nafaka düşürme davasının süresi davacı tarafın avukat ile temsil edilip edilmediğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avukat ile temsil edilen davalar genellikle 6 ay kadar sürerken, avukat ile temsil edilmeyen davalar ise ortalama olarak 1 yıl sürmektedir.

Anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka azalır mı?

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka ile ilgili maddelere yer verilmiş dahi olsa nafaka tarafların ekonomik durumlarının değişmesi sonucunda nafaka indirimi davası açılabilir. Boşanma protokolü bu konuda bağlayıcı değildir.

İştirak nafakası nasıl düşer?

İştirak nafakasının düşürülebilmesi için çocuğun ihtiyaçlarının değişmesi gerekmektedir. Ancak bu durum uygulamada pek mümkün olmadığı için genellikle iştirak nafakasından indirim söz konusu olmamaktadır. Ancak çocuğun reşit olması, velayetinin nafaka yükümlüsüne geçmesi ya da ölmesi durumunda iştirak nafakası yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar.

Nafaka azaltma davasını ne zaman açabilirim?

Nafaka davasının açılabilmesi için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Nafakanın açılabilmesi için önemli olan dava için öngörülen şartların sağlanmasıdır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir