Tedbir Nafakası Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası

Çekişmeli boşanma davaları uzun süren boşanma davaları olmaktadır. Bu sebeple de eşi dışında herhangi bir geliri olmayan diğer eş için bu süreç sıkıntılı olabilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için ise tedbir nafakası sistemi uygulanmaktadır.

Tedbir nafakası, boşanma sürecinin başlangıcında, ekonomik olarak zor durumda kalan eşin geçici olarak desteklenmesini sağlayan önemli bir hukuki adımdır.

Çekişmeli boşanma davaları uzun süren boşanma davaları olmaktadır. Bu sebeple de eşi dışında herhangi bir geliri olmayan diğer eş için bu süreç sıkıntılı olabilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için ise tedbir nafakası sistemi uygulanmaktadır.

Tedbir Nafakası Nedir?

Geçici nitelikleri olan nafaka türü boşanma davası devam ederken yoksulluğa düşen eşe verilen bir hak olmaktadır. Bu sebeple de tedbir nafakasından önemli olan dava sürecinde eşlerden birinin yoksulluğa düşmesidir. Ayrıca sadece davanın başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasını kapsamaktadır. 

Tedbir nafakası hem erkek hem de kadın tarafından talep edilebilir. Ayrıca tedbir nafakasının bağlanması için talep bulunmasına gerek yoktur. Hakimin gerek görmesi halinde boşanma sürecinde maddi zorluk çeken eşe verilebilir. 

Mahkeme tedbir nafakasının ödeme şekline de karar verebilir. mahkemenin uygun görmesi halinde tedbir nafakası taksitli olarak ödenebileceği gibi peşin olarak da ödenebilir.

Son olarak tedbir nafakası kararında eşlerin kusur durumu göz önüne alınmamaktadır. Çünkü dava sürecinde eşlerden hangisinin evliliğin sona ermesinde hangi tarafın daha ağır kusurlu olduğuna karar verilmemiştir. 

Tedbir Nafakasının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 

Tedbir nafakası almak için gerekli talebin yapılması için ayrı bir dava açılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple de boşanma davası devam ederken tedbir nafakası talebinde bulunulabilinir. Bunun yanında tedbir nafakasının talep edilmesi için herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. 

Tedbir nafakasının talep edilmesi durumunda davanın açıldığı tarihten kararın çıktığı tarihe kadar olan kısmın da ödenmesi gerekmektedir. Ancak kararın çıkış tarihine kadar olan sürede herhangi bir faiz işlememektedir.

Tedbir nafakasının bitiş tarihi ise mahkemeden kararın çıktığı tarih olmaktadır. Bu sebeple de nafaka yükümlüsünün aile mahkemesinden gerekçeli karar çıkana kadar yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.

Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Ne Yapılır? 

Tedbir nafakasının ödenmemesi durumunda da diğer nafaka türlerinde olduğu gibi icra takibi başlatılabilir. Çünkü nafaka yükümlüsü borcunu ödemekle yükümlü olmaktadır. İcra takibinin başlatılmasına rağmen nafaka yükümlüsü borcunu ödemezse o zaman üç aylık hapis istemiyle şikayet yoluna da başvurulabilmektedir.

Boşanma ve Ayrılık Davalarından Bağımsız Olarak Tedbir Nafakası İstenebilir mi?

Boşanma davasını açmadan aile mahkemesine başvurarak tedbir nafakası davası açılabilir. Daha sonrasında açılan boşanma davası olursa her iki dava birleştirilir.

Boşanma davası olmadan tedbir nafakası davasının açılabilmesi için davacının eşinden ayrı yaşadığını deliller ile kanıtlaması gerekir.

Boşanma Davası Açılması Halinde Tedbir Nafakası 

Boşanma davası devam ederken mahkeme çocukların menfaatlerine önem vermektedir. Bu sebeple de çocukların bakımlarını üstlenen ebeveyn için mahkeme tedbir nafakası talebi olmadan hakim tarafından resen tedbir nafakasına karar verebilir.

Tedbir nafakası verilen çocuğun boşanma mahkemesi devam ederken reşit olması durumunda ise çocuğun nafaka için dava açma yetkisi bulunmaktadır. 

Bunların yanında boşanma davası devam ederken nafaka alan taraf nafaka artırımını ve nafaka yükümlüsünün nafaka azaltma davası açabilir. 

Evlilik Sözleşmesinin Batıl Olması Durumunda İştirak Nafakası 

Mutlak butlan ile batıl olan evlilik sözleşmeleri yasalara uygun bir şekilde gerçekleşmediği için bu tanımı almaktadır. Bu sebeple açılan davalar devam ederken taraflar tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Bu davalarda da nafakanı süresi dava süreci olmaktadır.

Tedbir Nafakasının Özellikleri ve Koşulları 

Tedbir nafakası boşanma ya da tedbir nafakası davası devam ederken ödenen bir nafaka türü olmaktadır.

Tedbir nafakası geçici özelliğe sahip bir nafaka türü olmaktadır. Bu sebeple de dava bitince ödeme yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar.

Hem boşanma hem de tedbir nafakası davalarında hakim eşlerden birinin barınma, beslenme ya da çocukların bakımı gibi maddi konular hakkında yardıma ihtiyacı olduğuna karar verirse tedbir nafakasına kendiliğinden karar verebilir.

Tedbir nafakası alacaklının ölümü halinde sona erer. Eğer nafaka yükümlüsünün ödemediği nafakalar bulunuyor ise o zaman biriken nafakalar alacaklının mirasçılarına devredilecektir. 

Tedbir nafakası başvuru nafakası yapmak için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu sebeple de boşanma davası devam ederken istenilen zamanda başvurulabilir. Ayrılık davalarında ise çift evli olduğu sürece tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

Tedbir nafakası Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Tedbir nafakası kararı verilmeden önce her iki tarafında maddi durumları incelenir. Daha sonrasında ise nafakanın miktarına karar verilir ve belirlenen tutar Türk Lirası cinsinden olur. Diğer bir yandan tarafların kendi arasında tedbir nafakasının döviz cinsinden ödenmesine karar verirse mahkeme bu kararı onaylar. 

Tedbir Nafakasında Görevli Mahkeme 

Aile mahkemeleri tedbir nafakasında görevli olan mahkemeler. Aile mahkemesi olmayan bölgelerde ise tedbir nafakası davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. 

Tedbir nafakası davalarında yer yönünden yetkili aile mahkemeleri ise eşlerden herhangi birinin yaşadığı bölgede bulunan aile mahkemeleri olmaktadır. 

Sık Sorulan Sorular

Çalışmayan kişi tedbir nafakası öder mi?

Tedbir nafakası kararı belirlenirken tarafların sadece çalışıp çalışmadıklarına değil aynı zamanda herhangi bir gelirleri olup olmadığına ve mal varlıklarına da bakılmaktadır. Bu sebeple de çalışmayan ancak çalışmasında herhangi bir engel bulunmayan kişiler de tedbir nafakası yükümlüsü olabilirler. Ancak hastalık ya da engel sebebiyle çalışamayacak durumda olan kişiler için tedbir nafakasına hükmedilmeyebilir.

Tedbir nafakası ne kadar sürede bağlanır?

Tedbir nafakasının bağlanması için talep oluşturulduktan sonra mahkeme tarafından tarafların maddi durumları incelenmektedir. Gerekli raporların hazırlanması ve durumun değerlendirilmesi ise genellikle 1 ay sürmektedir. 

Tedbir nafakası için gerekli belgeler nelerdir?

Tedbir nafakasının talep edilme sürecinde mahkemeye talebi ileten dilekçenin yanı sıra talebin konusuna göre yapılan harcamalar da ek olarak verilmelidir.

Geçmişe dönük iştirak nafakası talep edilebilir mi?

İştirak nafakasının ödenme tarihi nafaka davasının açıldığı tarihtir. Ancak ödemelerin başlaması için kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Eğer nafaka yükümlüsü iştirak davası sürecinde sorumlu olduğu nafaka borçlarını ödemezse geriye dönük icra takibi başlatılabilir.

Tedbir nafakası artırılabilir mi?

Evlilik dışı doğan çocuklar için de iştirak nafakası belli şartların sağlanmaması durumunda mümkün olmaktadır. Bu şartların içerisinde çocuğun iddet müddeti içerisinde doğması, babalık davası ve tanıma bulunmaktadır.

Tedbir nafakası geri alınabilir mi?

Tedbir nafakası kararı verilmeden önce tarafların ekonomik durumları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu sebeple karar verildikten sonra nafakanın geri alınması mümkün değildir. 

İştirak nafakasında çocuğun cinsiyeti bir kriter midir?

İştirak nafakası belirlenirken çocuğun cinsiyeti dikkate alınmamaktadır.

Tedbir nafakası için ceza nedir?

Tedbir nafakasını ödemekle yükümlü olan taraf bu yükümlülüğünü yerine getirmezse 3 aylık tazyik hapsi ile karşı karşıya kalabilir. Ancak borçlunun nafaka ödemesini gerçekleşmesi durumunda hapis cezası düşecektir. Eğer borçlu hapis süresinde bu ödemeyi yaparsa tahliye edilecektir.

Tedbir nafakası için talep gerekir mi?

Tedbir nafakası kararının çıkması için taraflardan talep gelmesine gerek yoktur. Hakim geçici önlemler kapsamında tedbir nafakasına karar verebilir.

Tedbir nafakası için nereye başvurulur?

Tedbir nafakası talebi boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesine yapılmaktadır. Taraflar nafaka talebinde dava sürecinde bulunabilecekleri gibi davayı açma dilekçesinde ya da cevap dilekçesinde de bu talebe yer verebilirler.

Tedbir nafakası boşanma ile son bulur mu?

Tedbir nafakası yükümlülüğü boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren başlar ve kararın kesinleşmesi ile son bulur.

Talep edilmese dahi hakim tedbir nafakasına karar verebilir mi?

Talep edilmese dahi çocukların menfaatini düşünen mahkeme tedbir nafakasına karar verebilir.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir