İntihara Yönlendirme Suçu İntihara Yönlendirme Suçu

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 84. maddesinde düzenlenmiş olan intihara yönlendirme suçu aynı zamanda hayata karşı suçlar içerisinde de yer almaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de kişinin intihara teşebbüs etmesi suç sayılmamaktadır. Ancak bir kişin başka bir kişiyi intihara azmettirmesi, intihar düşüncesini kuvvetlendirmesi, intihara teşvik etmesi ya da intiharına yardım etmesi durumunda kişi ölmese dahi suç olarak kabul edilmektedir. 

İntihara yönlendirme suçunun işlenebilmesi için kişinin seçimlik hareketlerden yalnızca birini yapması yeterli olmaktadır. İntihara yönlendirme suçu içerisinde yer alan seçimlik hareketler ise şunlardır.

  • İlk seçimlik eylem intihara azmettirmedir. İntihara azmettirme bir kişinin intihar düşüncesi bulunmamasına rağmen azmettiren kişinin aklına intihar düşüncesini sokması ve kişinin intihar etmesine neden olmasıdır. 
  • İkinci seçimlik hareket intihara teşvik etme ya da intihara alenen teşvik etme olmaktadır. Bu eylemin gerçekleşmesi için kişinin intihara eğiliminin bulunması gerekmektedir. Ancak intihar etmek için yeterli cesaretinin bulunmaması da gerekir. Bu haldeki bir kişinin teşvik edilmesi durumunda intihara yönlendirme suçu işlenmiş olur. Azmettirme ile teşvik hareketlerini birbirinden ayıran iki farklı nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki azmettirme suçunda kişinin intihar etme düşüncesi bulunmazken, teşvikte kişinin intihar etme düşüncesi bulunur ancak buna cesaret edemez. Birbirlerinden ayrıldıkları diğer nokta ise azmettirmede kişinin üzerinde baskı kurulmaktadır. Ancak teşvik söz konusu olduğunda herhangi bir baskı söz konusu değildir.
  • İntihar kararını kuvvetlendirme seçimlik hareketlerden bir diğerini oluşturur. Bu seçimlik harekette intihar kararını veren kişinin intihar etmesi konusunda cesaretlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Örneğin köprünün üzerinde intihar etmek için çıkan bir kişiye atlada kurtul denmesi intihar kararını kuvvetlendirme seçimlik eylemi olarak kabul edilmektedir.
  • Son olarak intihara herhangi bir şekilde yardım etmede seçimlik hareketlerden birisi olmaktadır. Bu eylemde intihar etmek isteyen kişinin bu eylemini kolaylaştırmak için kişinin yardım etmesidir. Örneğin kendini asarak intihar etmek birine ip bulmak bu eylemin içerisinde nitelendirilmektedir.

İntihara Yönlendirme Suçunun Oluşumu

İntihara yönlendirme suçunun atfedildiği kişinin gerçekleştirdiği eylem ile intiharın gerçekleşmesi ya da intihar eden kişinin ölmesi arasında bir bağlantının bulunması gerekmektedir. Bu sebeple defailin yaptığı hareketin intihar ya da ölüm ile herhangi bir ilgisinin bulunmaması durumunda intihara yönlendirme suçundan bahsetmek mümkün olmamaktadır.

İntihara yönlendirme suçunun oluşması için gerekli olan bir diğer şart ise failin bu yönlendirmeyi bilerek ve isteyerek yapmasıdır. Failin eyleminde kart bulunmuyor ise o zaman intihara yönlendirme suçu söz konusu olmayacaktır.

Son olarak failin gerçekleştirdiği eylem ile ilgili olarak intihar teşebbüsünün bulunması gerekmektedir. Eğer failin eyleminin sonucunda intihar eylemine yönelim gerçekleşmez ise o zaman suç olarak sayılmayacaktır.

İntihara Yönlendirme Suçunun Özellikleri

  • İntihara yönlendirme suçu herkes tarafından işlenebilen suçlardan birisi olmaktadır.
  • İntihara yönlendiren kişinin durumun sonucunu anlayabilecek yeterliliğe sahip olmaması, algılama yeteneğinin ortadan kalkmış olması, kişiye karşı cebir ya da tehdit ile intihar etmeye ikna etmesi durumunda intihara yönlendirme suçu olarak değil kasten adam öldürme suçu işlenmiş olacaktır. Algılama yeteneği olmayan kişiler genellikle çocuklar, akıl hastalığı olanlar olmaktadır. Ancak mağdura zorla alkol ya da uyuşturucu kullandırıldıktan sonra intihara teşvik edilmesi durumunda da geçerli olmaktadır.
  • İntihara yönlendirme suçu kast ile işlenebilen suçlardan birisi olduğu için taksirli olarak işlenmesi söz konusu olmamaktadır.
  • İntihara yönlendirme suçunun mağduru herkes olabilir. Bunun için mağdur ile fail arasında tanışıklığın olmasına gerek bulunmamaktadır. Failin mağduru intihara yönlendirmesinden sonra intiharın ölümle sonuçlanmaması ya da mağdurun kendi isteği ile intihardan vazgeçmesi durumlarının yargılama üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İntihara Yönlendirme Suçunun Cezası

İntihara yönlendirme suçu ve cezası kanunlarda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre suçun temel cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Suçun cezasının alt sınırının 2 yıl olmasından dolayı ceza adli para cezasına çevrilememektedir. Bunun yanında faile hükmün açıklanmasının sonraya bırakılması mümkün olmaktadır. Ancak bunun için failin rızasının bulunması gerekir. 

İntihara Yönlendirme Suçunun Nitelikli Halleri

İntihara yönlendirme suçunun nitelikli hallerinin oluşabilmesi için eylemin daha ağır bir neticeye sebep olması ya da intihar eyleminin kolaylaştırıcı bir eylem olması gerekmektedir. İntihara yönlendirme suçunun nitelikli hali ile işlenmesi durumunda daha ağır ceza verilmektedir. 

Failin mağduru intihara yönlendirmesinden sonra intihar eyleminin ölümle sonuçlanması da suçun nitelikli hali olmasına neden olmaktadır. Suçun nitelikli hali ile işlenmesi durumunda faile 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 

Failin mağduru alenen intihara yönlendirmesi durumunda ise faile 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 

İntihara yönlendirme suçunun nitelikli olarak işlenmesi durumunda alt sınırlar 3 ve 4 yıl olduğu için hükmün geri açıklanması mümkün değildir.

İntihara Yönlendirme Suçunda Görevli Mahkeme

İntihara yönlendirme suçu davalarında görevli olan mahkemeler asliye ceza mahkemeleri olmaktadır. Yer yönünden yetkili mahkemeler ise suçun işlendiği yerde bulunana asliye ceza mahkemeleri olmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir