Kasten Adam Öldürme Suçu Kasten Adam Öldürme Suçu

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında düzenlenen kanunlardan birisidir. Türk Ceza Kanunu 81. maddesinde yer alan kasten adam öldürme hükümleri insanların hayatını korumaya yönelik olmaktadır. Kasten adam öldürme suçunun oluşabilmesi için yapılan eylemin sonucunda mağdurun hayatını kaybetmesi gerekir. Hayatını kaybeden kişinin çok hasta olması ya da bir gün sonra öleceği bilinse dahi suç işlenmiş olarak kabul edilir. 

Kasten Adam Öldürme Suçunun Özellikleri

Kasten adam öldürme suçunun oluşabilmesi için failin bir ya da birden fazla kişiyi öldürme amacıyla hareket etmesi gerekmektedir. Bu amaç ile birçok fiil gerçekleşebilir. Fail silah, bıçak ya da zehir gibi çeşitli araçlar kullanarak öldürme fiilini gerçekleştirebilir. Bazı hareketler kasten adam öldürme suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır. 

Kasten adam öldürme suçunun mağduru herkes olabilir. Bu sebeple de mağdurun dili, dini, ırkı, yaşı ya da nereli olduğunun herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan mağdurun insan olması ve hayatta olmasıdır. Bu sebeple de annesinden doğan ve ilk nefesini alan her kişi mağdur olabilir. Bunun yanında anne karnındaki bebek kişi olarak kabul edilmediği için kasten adam öldürme suçu işlenmiş olarak görülmez. 

Kasten adam öldürme suçunun bir diğer özelliği ise falin hareketinde kastın bulunmasıdır. Kastın eylemin başında, ortasında ya da sonunda ortaya çıkmasının herhangi bir anda çıkması yeterlidir.

Kasten adam öldürme suçunun faili de herkes olabilmektedir. Kişinin öldürme kastı ile hareket etmesi yeterlidir. 

Kasten adam öldürme suçunun zamanaşımı 25 yıl olmaktadır. Zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihtir. Bunun yanında kasten adam öldürme suçunun nitelikli olması halinde zamanaşımı süresi 30 yıl olmaktadır.

Kanunda kasten adam öldürme suçunun kuvvetli olması durumunda şüphelinin tutuklanması öngörülmüştür. Bu sebeple de kasten adam öldürme şüphesiyle yargılanan sanık tutuklu yargılanacaktır. 

Kasten adam öldürme suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple de soruşturma savcı tarafından resen soruşturulmaktadır. 

Kasten Adam Öldürme Suçu Nasıl İşlenir?

Adam öldürme suçu hem ihmali hem de icrai hareket ile işlenebilmektedir. Kasten adam öldürme suçunun işlenmesi için failin adam öldürme amacıyla fiili gerçekleştirmesi ve fiil sonucunda mağdurun hayatını kaybetmesi gerekmektedir. Ancak bu süreçler tamamlandığında suç kanunda belirtilen şekli ile ortaya çıkmış olur.

Kasten adam öldürme suçunda yapılan fiil ile ölümün gerçekleşmesi arasında bir bağlantının bulunması gerekmektedir. Çünkü mağdurun failin eylemi sonucunda oluşup oluşmadığının dava açısından büyük önemi bulunmaktadır. 

Kasten Adam Öldürme Suçunda Doğrudan Kast ve Olası Kast Kavramları

Olası kast bir kişinin eyleminin sonucunu ön görmesine rağmen sonucun meydana gelmesini göze almasıdır. Örneğin bir kişinin kanlısını öldürmek için kalabalık bir pazar yerine gidip ateş açması olası kasta örnek olarak gösterilebilir. Burada fail yaptıklarının sonucu öngörebilir ancak bunu umursamaz.

Doğrudan kast söz konusu olduğunda ise fail eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirir. Olası kast ile doğrudan kastı ayıran en büyük fark ise olası kastta ail sonucu öngörse dahi bunun olmasını istememektedir. Ancak fail istemese de amacına ulaşmak için eylemi gerçekleştirir.

Doğrudan kastın olup olmadığı ise failin öldürme eylemi incelenerek bulunmaktadır. Bu inceleme sırasında ölen kişinin nasıl öldürüldüğü, kaç darbe aldığı, öldürmek için kullanılan aracın bu işe uygun olup olmadığı ve mağdur ile fail arasında herhangi bir husumetin olup olmadığı araştırılmaktadır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Haksız Tahrik

Haksız tahrik ile kasten adam öldürme suçunun işlenmesi durumunda ceza indirimine gidilmektedir. Ancak bu hükmün uygulanması için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların en başında mağdurun faile karşı haksız bir eylemde bulunması gerekmektedir. Failin ise bu eylemin sebep olduğu elem ya da öfke ile hareket ederek suçu işlemesi gerekmektedir. Haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçunda verilecek olan ceza müebbet hapis cezası yerine 12 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezası olmaktadır. 

Kasten Adam Öldürme Suçunda Meşru Müdafaa

Kişinin kendisine ya da üçüncü bir kişiye karşı gerçekleşen saldırının bertaraf edilmesini sağlayan savunmaya meşru müdafaa denilmektedir. Savunma ile saldırının orantılı olması gerekir. Bu sayede kasten adam öldürme suçu meşru müdafaa sınırları içerisinde kalmaktadır. 

Kasten adam öldürmenin meşru müdafaa kapsamında gerçekleşmesi durumunda ise faile ceza uygulanmamaktadır. Ancak meşru müdafaa hükümlerinin uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Ölen kişinin faile ya da üçüncü bir kişiye karşı saldırıda bulunması,
 • Gerçekleşen haksız saldırının kişilerin herhangi bir hakkına yönelik olarak gerçekleşmesi,
 • Savunmanın saldırıyı defetmek için kullanılması,
 • Ölen kişinin aynı zamanda saldırıyı gerçekleştiren kişi olması,
 • Saldırı ile savunmanın orantılı olması,

Kasten Adam Öldürmeye teşebbüs Suçu ve Cezası

Teşebbüsün en basit tanımı suçu işleyen kişinin elinde olmayan sebeplerden dolayı suçun failin istediği şekilde sonuçlanmamasıdır. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunda ise mağdurun ölmemesi ile gerçekleşmiştir.

Kasten adam öldürme ile kasten adam yaralama suçları birbiri ile benzerlik göstermektedir. Bu sebeple de kasten adam öldürme amacıyla gerçekleşen bir eylemin istenilen sonuca ulaşamaması durumunda davanın kasten adam öldürmeye teşebbüs mü yoksa kasten adam yaralama mı olduğunun araştırılması gerekmektedir. Yapılan bu incelemede özellikle fail ile mağdur arasındaki ilişki, kullanılan silahın öldürmeye elverişli olup olmadığı ve failin mağdura yönelik olarak gösterdiği darbelerdir.

Kasten adam öldürme teşebbüs suçunun oluşabilmesi için failin öldürme kastı ile hareket etmesine rağmen failin elinde olmayan sebeplerden dolayı mağdurun ölmemesidir. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezası ise mağdurun almış olduğu hasar ile orantılı olmaktadır. Bu sebeple de kanunda kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunun 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Kasten Adam Öldürme Suçundan Gönüllü Vazgeçme

Kasten adam öldürme suçundan gönüllü vazgeçmenin söz konusu olabilmesi için failin adam öldürme kastı ile eyleme başlaması ancak eylem tamamlanmadan kendi isteği ile eylemden vazgeçmesi gerekmektedir. Bunun yanında eylemi gerçekleştirdikten sonra sonucun değişmesi için çaba harcaması durumunda da kasten adam öldürmeden gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanmaktadır.

Gönüllü vazgeçmenin gerçekleşmesi durumunda faile ceza uygulanmamaktadır. Ancak vazgeçme gerçekleşene kadar işlenen suçlardan  fail sorumlu tutulacaktır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Etkin Pişmanlık

Suçunun gerçekleşmesinden sonra failin pişman olarak vermiş olduğu zararı gidermesidir. Ancak kasten adam öldürme söz konusu olduğunda zararın giderilmesi söz konusu olamayacağı için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Kasten Adam Öldürme İştirak

Kasten adam öldürme suçunun birden fazla kişinin birlikte işlemesi durumunda işlenen suç sebebiyle her fail ayrı ayrı cezalandırılmaktadır.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası

Kasten adam öldürme suçunun cezası müebbet hapis cezası olmaktadır. Müebbet hapis cezası ise faiin ömür boyu hapiste kalması anlamına gelmektedir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Bazı faktörlerin oluşması durumunda kasten adam öldürme suçunun nitelikli hali söz konusu olmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda ise faile verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası olmaktadır. Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Tasarlayarak kasten adam öldürme,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme,
 • Üstsoy, altsoydan birini ya da kardeşi öldürme,
 • çocuğu, ruhsal ve fiziksel açıdan kendini koruyamayacak kişiyi kasten öldürme,
 • Hamile olduğu bilinen kadını kasten öldürme,
 • Kamu görevlisinin yerine getirdiği görev nedeniyle kasten öldürme,
 • Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten insan öldürme,
 • Bir suçu işlemekten dolayı duyduğu infialle kasten adam öldürme,
 • Kan gütme saikiyle kasten adam öldürme,
 • Töre saikiyle insan öldürme,
Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir