Kasten Adam Yaralama Suçu Kasten Adam Yaralama Suçu

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Türk Ceza Mahkemesi 86. maddesinde düzenlenmiş olan kasten adam yaralama suçu aynı zamanda Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar bölümü altında yer almaktadır. Adam yaralama suçunun en temel tanımı bir kişinin vücuduna zarar veren, sağlığını ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan hareketlerin tümüdür. Kasten adam yaralamada ise failin tüm bu eylemleri bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Kasten adam yaralama suçunda failin mağdura yaşattığı fiziksel acının kayda değer olması gerekmektedir. Örneğin failin mağdurun yüzüne yumruk atması kasten adam yaralama olarak kabul edilirken tartaklaması bu suç içerisinde kabul edilmez. 

Bunun yanında kasten adam yaralama suçundan bahsedilebilmesi için failin yaptığı eylemin mağdurun sağlığını bozması ya da sağlık sisteminde bir zarara neden olması gerekmektedir. Bunun için de failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde mağdurun hastalanması ya da ruhsal çöküntü yaşaması örnek olarak gösterilebilir.

Kasten adam yaralamanın mağdurun algısının bozulması ise mağdurun idrak etmesinin ya da iradeye bağlı olarak hareket etmesinin bozulmasına sebep olması gerekmektedir. Örneğin failin mağdurun kafasına sert bir cisim ile vurduktan sonra failin hafızasını kaybetmesi durumunda mağdurun algısı etkilenmiş olur.

Kasten Adama Yaralama Suçunun Özellikleri

Kasten adam yaralama suçunun ilk özelliği fail tarafından bilerek ve isteyerek işlenmesidir. Bu sebeple de eylemde saik aranmamaktadır. Bunun yanında suçun olası kastla işlenmesi mümkün olmaktadır. Örneğin failin kalabalık bir ortamda  birine ateş etmek isterken başka birisini yaralaması durumu olası kast suçu olarak değerlendirilmektedir.

Kasten yaralama suçunun mağduru herkes olabilir. Bu sebeple mağdur ile fail arasında herhangi bir ilişkinin bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Kasten adam öldürme suçunun bir diğer özelliği ise canlı bir insana karşı işlenmesidir. Eğer mağdur öldükten sonra fiziksel şiddet görürse fail kasten adam yaralama suçu için yargılanmayacaktır. 

Kasten adam yaralama suçu serbest hareket ile işlenen suçlardan birisi olmaktadır. Bu sebeple de mağdurun yaralanması sırasında gerçekleşen tüm hareketler suç olarak kabul edilmektedir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Cezası

Kasten adam yaralama suçunun temel cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olmaktadır. Cezanın alt sınırının 1 yıl olması sebebiyle 1 yıl ceza alan failin cezası adli para cezasına çevrilebilmektedir. Faile verilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise ceza yeniden hapis cezasına çevrilmektedir.

Kasten adam yaralama suçuna verilecek olan ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması da söz konusu olmaktadır. Suça verilen cezanın 2 yılın altında olması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması söz konusu olduğunda ise failin 5 yıl boyunca herhangi bir suça karışmaması durumunda fail hakkında verilen ceza ortadan kalkacaktır. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için mağdurun onayının bulunması gerekmektedir.

Kasten adam yaralama cezası için cezanın erteleme kararının verilmesi de mümkün olmaktadır. 

Kasten Adam Yaralama Suçunda Nitelikli Haller

Kasten adam yaralama suçunun nitelikli olarak işlenmesi durumunda öngörülen ceza 1,5 yıl ile 4,5 yıl arasında artmaktadır. Kasten adam yaralama suçunun nitelikli hallerinden sayılabilmesi için aşağıda yer alan durumların meydana gelmesi gerekir.

 • Suçun üstsoy, altsoy, eş ya da kardeşlerden birine karşı işlenmesi. Bu durumda  ceza yarı oranda artırılmaktadır. 
 • Kasten adam yaralama suçunun nitelikli hallerinden bir diğeri ise ruhen ya da bedenen kendisini koruyamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesidir. Bu durumda da ceza yarı oranda artırılmaktadır. 
 • Kasten yaralama suçunun görevinin başındaki bir kamu görevlisine karşı işlenmesi durumunda da ceza süresinin yarısı oranında artırıma gidilmektedir. Diğe bir yandan kamu görevlisini sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanarak başka birini kasten yaralaması durumu da kasten adam yaralama suçunun nitelikli hallerinden birisidir ve cezanın yarı oranda artırılmasını gerektirir. 

Netice Nedeniyle Ağırlaştırılmış Yaralama Suçunun Cezası

Kasten adam yaralama suçunun cezasının ağırlaşmasına neden olan nitelikli hallerinin yanı sıra yaralama eyleminin neden olduğu sonuçların ağırlığı da cezanın ağırlaştırılmasına neden olmaktadır. Netice bakımından ağırlaştırılmış yaralama suçunun daha ağır ceza gerektiren halleri ise şunlar olmaktadır.

 • Kasten adam yaralama suçu sebebiyle mağdurun duyularında ya da organlarında fonksiyonun kalıcı olarak zayıflaması,
 • Kasten yaralama sebebiyle mağdurun konuşma güçlüğünün oluşması ve bunun sürekli olması,
 • Yaralamanın mağdurun yüzünde kalıcı yaraya sebep olması,
 • Yaralamanın mağdurun hayatını tehlikeye sokması,
 • Mağdurun gebe olması ya da doğumun yaralamanın etkisiyle erken gerçekleşmesi,

Failin yukarıda yer alan sonuçlara sebep olması durumunda 3 yıldan daha az, suçun nitelikli halinin işlenmesi durumunda ise 5 yıldan daha az hapis cezasının verilmesi mümkün değildir.

Türk Ceza Kanunu 87. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda ise failin cezası, suçun temel cezasının 2 katı olacak şekilde verilmektedir. Ancak bu hallerin var olması durumunda 5 yıldan daha az, suçun nitelikli olması halinde ise 8 yıldan daha az hapis cezasının verilmesi mümkün değildir. kanunun ikinci fıkrasında yer alan haller ise şunlar olmaktadır.

 • Kasten yaralama eyleminin sonucunda mağdurun iyileşmeyecek bir hastalığa yakalanması ya da bitkisel hayata girmesi,
 • Yaralamaya maruz kalan mağdurun organlarında ya da duyularında kalıcı olarak işlev kaybının olması,
 • Yaralamanın mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yetisini kaybettirmesi,
 • Yaralamanın gebe bir kadına karşı işlenmesi durumunda çocuğun düşmesi,

Bunların yanında mağdurda yaralama sebebiyle kemiklerinde kırık ya da çatlak olması durumunda ceza yarı oranda artırılmaktadır. 

Son olarak aynı maddenin son fıkrasına göre kasten adam yaralama suçunun neticesinde mağdurun hayatını kaybetmesi durumunda 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Eğer kasten adam yaralama suçunun nitelikli hali söz konusu ise o zaman ceza 12 ile 16 yıl arasında olmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Ruhsatsız silahla adam yaralamanın cezası ne kadardır?

Ruhsatsız silahla kasten adam yaralama suçunun işlenmesi durumunda hem ruhsatsız silah bulundurmaktan hem de kasten adam yaralama suçlarından ceza verilmektedir. Ruhsatsız silah bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmektedir. 

Kasten adam yaralama suçunda cezanın hafiflemesine neden olan haller nelerdir?

Kasten adam yaralama suçunun neticesinde mağdurun vücudunda meydana gelen hasar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde ise fail hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilebilir. Ayrıca bu suç şikayete tabi suçlar arasında olmaktadır.

Kasten adam yaralama suçunda şikayet süresi ne kadardır?

Kasten adam yaralama suçunun şikayete tabi suçlar arasında yer alan kısmı için şikayet süresi 6 ayla sınırlı olmaktadır. 

Kasten adam yaralama suçunda uzlaşma sağlanabilir mi?

Şikayete tabi olan kasten adam yaralama suçlarında uzlaşmanın önü açık bırakılmıştır. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir