Anlaşmalı Boşanmada Tazminat Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Tazminat genel manada haksız bir fiilin gerçekleşmesinden sonra mağdurun zararının karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Boşanma söz konusu olduğunda ise tazminat evliliğin sona ermesinde kusurlu ya da daha ağır kusurlu olan eşin daha az kusurlu ya da kusuru bulunmayan eşe boşanma dolayısıyla uğramış olduğu zararın karşılanması için ödenmektedir. Kısacası tazminat herhangi bir sebeple zarara uğrayan kişilere zararın karşılanması için ödenen paradır.

Anlaşmalı boşanmada tazminat, çiftlerin ilişki sonlandırma sürecinde yaşadıkları duygusal ve maddi etkileri dengelemek için sıkça başvurdukları önemli bir konudur.

Tazminat genel manada haksız bir fiilin gerçekleşmesinden sonra mağdurun zararının karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Boşanma söz konusu olduğunda ise tazminat evliliğin sona ermesinde kusurlu ya da daha ağır kusurlu olan eşin daha az kusurlu ya da kusuru bulunmayan eşe boşanma dolayısıyla uğramış olduğu zararın karşılanması için ödenmektedir. Kısacası tazminat herhangi bir sebeple zarara uğrayan kişilere zararın karşılanması için ödenen paradır.

Türk Medeni Kanunu’na göre ise boşanmasının gerçekleşmesinden dolayı evlilikten beklenen menfaatlerin zedelenmesi dolayısıyla kusurlu ya da ağır kusurlu olan taraftan maddi tazminat talep edilebilir. Bunun yanında evlilik ya da boşanma sebebiyle daha az kusurlu olan tarafın manevi çöküntüye uğrayan eş manevi tazminat davası da açabilmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davaları için hazırlanan boşanma protokollerinde ise tazminata taraflar istemeleri halinde yer verebilir. Ancak protokolde tazminatın yer alması durumunda konunun detaylandırılması gerekmektedir. Buna göre maddi ya da manevi tazminatın tutarı, ödeneceği gün, kim tarafından ödeneceği ve banka hesabı gibi bilgilerin yer alması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Tazminat Davası Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolde taraflar tazminat haklarından vazgeçmiş ise boşanma davasının gerekçeli kararının açıklanmasını ardından maddi ve manevi tazminat davası açamazlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davası karara bağlanırken tarafların boşanmanın her hususu konusunda ortak karara vardığı varsayılmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Parça Parça Tazminat Ödenebilir mi? 

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan protokolde maddi ve manevi tazminat ile ilgili tüm ayrıntılara yer verilmesi gerekmektedir. Bu ayrıntıların içerisinde tazminatın taksitli bir şekilde ödemesi de bulunabilir. Çünkü tazminatın peşin ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak tazminat taksitler halinde ödenecek ise taksitlerin ne zaman ve ne kadar süre ile ödeneceğinin yanı sıra miktarına ve diğer bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir. Tazminatın taksitli bir şekilde ödenmeyeceğinin belirtilmemesi durumunda ise tazminat tutarının peşin olarak ödeneceği var sayılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Eşe Aldatma tazminatı Davası Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesi ile mahkemeye sunulan protokol kararları kabul edilmiş olur. Bu sebeple de eğer protokolde aldatma tazminatına dair herhangi bir madde bulunmuyor ise taraflar daha sonrasında bu sebeple tazminat davası açamazlar.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat İçin Ev Alınması İstenebilir mi? 

Boşanma protokolü düzenlenirken hukuka aykırı olmadığı sürece taraflar istedikleri maddeler üzerinde anlaşabilirler. Bu maddelerden birisi de ödenecek tazminatın ev olarak ödenmesi olabilir. Ancak ev alma gibi bir madde konulduğu zaman bu konu hakkında detaylandırılmanın da yapılması gerekmektedir. Diğer bir yandan uygulamada ev almak ileri dönemde sorun yarattığı için genellikle anlaşmalı boşanmada tazminat nakit olarak talep edilmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Maddi Tazminatın Boşanmadan Sonra Ödenmesi Halinde Ne Yapılır?

Taraflar tarafından protokolde ayrıntıları ile yer verilen tazminat boşanmanın gerçekleşmesine ve ödeme gününün geçmesine rağmen hala ödenmemiş ise eski eş aleyhinde ilamlı icra takibi başalatılabilir. İcra takibine rağmen eski eş yükümlülüğünü yerine getirmezse o zaman mallarına haciz konması için gerekli işlemler başlayacaktır. 

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davasında tazminat neye göre belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davasında tazminat miktarına taraflar kendi arasında karar vermektedir. Ancak tazminat miktarının eşlerin ekonomik durumlarına uygun olarak belirlenmesi etik olarak önemlidir. 

Boşanma davasında tazminat vermemek için ne yapmalıyım?

Boşanma davasında tazminat alacaklısı olan eşin yeniden evlenmesi ya da haysiyetsiz hayat sürmesi gibi durumlarda tazminat hakkı ortadan kalkmaktadır. 

Anlaşmalı boşanmada kadın tazminat alır mı?

Anlaşmalı boşanmada kadın tarafın tazminat alabilmesi için buna boşanma protokolünde yer verilmesi gerekmektedir. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir