Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Vücut dokunulmazlığına dair işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’nda Kişilere Karşı Suçlar kısmında ele alınmaktadır. Bu kanunlar ile korunması hedeflenen ise insanın vücut bütünlüğü olmakla birlikte vücut bütünlüğüne verilecek herhangi bir zarar karşısında verilecek olan cezalardır.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçu kanunlarımızda birinin bir başkasının vücuduna acı veren, algılama yeteneğini azaltan ve sağlığının bozulmasına neden olan bir şekilde kasıtlı olarak zarar vermesidir. 

Kasten Yaralama Suçunun Özellikleri

Bir yaralamanın kasten yaralama olması için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklerin başında ise kasıt bulunmaktadır. Bu sebeple de yaralamanın bilerek ve isteyerek işlenmesi gerekmektedir.

Kasten yaralamanın bir başka özelliği ise suçun olası kastla işlenmesidir. Olası kastla suça örnek olarak kalabalık bir yerde birine ateş eden bir kişinin başka birini yaralamasıdır. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere fail yapacaklarının sonuçlarını öngörmüş ancak bu sonuçları umursamayarak ateş açmıştır. 

Kasten yaralamanın yaşayan bir kişiye karşı işlenmesi gerekmektedir. Ölmüş birine yapılan saldırı kasten yaralama suçu olmayacaktır.

Son olarak kasten yaralama suçu serbest hareketle işlenebilen bir suçtur. Bu sebeple de herhangi bir baskı altında işlenmesi durumunda kasten yaralama suçu olarak nitelendirilmeyecektir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama suçu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Kasten yaralamanın en temel halinde meydana gelmesi durumunda verilen hapis cezası para cezasına çevrilmektedir. Ancak cezanın para cezasına çevrilebilmesi için verilen hapis cezasının 1 yıl olması gerekmektedir. Failin para cezasını ödememesi durumunda ise cezası yeniden hapis cezasına çevrilmektedir.

Kasten yaralamada hükmün açıklanmasının geri bırakılması da söz konusu olmaktadır. hakimin hükmün açıklanmasını geri bırakması durumunda sanık belli bir denetim süresine tabi tutulmaktadır. Eğer bu süre içerisinde herhangi bir suça karışmaz ise hakkında verilen karar ortadan kalkacaktır. Hükmün geri açıklanması hükmünün verilebilmesi için sanığa en fazla 2 yıl hapis cezasının verilmesi gerekmektedir. 

Kasten yaralama suçu için verilecek bir diğer karar ise cezanın ertelenmesi olmaktadır. Bu kararın çıkabilmesi için de sanığa 6 ay ile 2 yıl arasında ceza verilmesi gerekmektedir. 

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Bir kişinin özenli ve dikkatli davranmaması sonucunda istemeden başka birinin yaralanması sonucunda taksirle yaralama suçu vuku bulacaktır. Türk Ceza Kanunu’nda ise taksirle yaralama suçunun tanımı olarak ise istemeden ve bilmeden bir kimsenin vücuduna acı verecek, algılama yeteneğini engelleyecek ya da sağlığını bozacak şekilde davranmak olmaktadır. 

Taksirle yaralama suçunun günlük hayatta en çok karşılaşılan örnekleri içerisinde ise trafik ve iş kazaları bulunmaktadır. Taksirle yaralama suçunun cezası ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının yanı sıra adli para cezası olmaktadır. Taksirle yaralama suçunun cezasında seçenekler bulunmaktadır. Bu sebeple de hakim suçun yaptırımı için seçeneklere sahip olmaktadır. 

Taksirle yaralama suçu aynı zamanda basit hali ile şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de soruşturmanın başlaması için savcılığa şikayette bulunulması gerekmektedir. Ancak bilinçli taksirli yaralama suçunda savcılık soruşturmayı kendiliğinden başlatacaktır.

İnsan Üzerinde Deney Suçu ve Cezası

İnsan üzerinde deney suçunda önemli olan mağdurun izni olmadan bilimsel deney yapılmasının yanı sıra mağdurdan izin alınsa dahi gerekli prosedüre uygun olmayacak şekilde deney yapılmasını da kapsamaktadır. 

İnsan üzerinde deney yapmanın cezai yaptırımı ise 1 yıldan 3 yıla hapis cezası olmaktadır. Bu ceza deneyin başarılı olması ve varılmak istenilen amaca ulaşılmış olsa dahi geçerli olmaktadır. Eğer insan üzerinde deney suçu hasta olan bir kişi üzerinde işlenirse cezai yaptırımı 1 yıl hapis cezası olmaktadır.

İnsan üzerinde deney suçu şikayete tabi suçlar içerisinde yer almamaktadır. Bu sebeple de savcılık soruşturmayı kendiliğinden başlatacaktır. Üstelik mağdurun şikayetçi olmadığını belirtmesi de davanın seyri üzerinde etkili olmayacaktır. 

Organ veya Doku Ticareti Suçu ve Cezası

Organ ve doku ticareti suçu hem yaşayandan hem de ölüden rızasız olarak alınan organları ticaretini kapsamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda ise organ ve doku ticareti suçunun tanımı kişiden rızası olmadan organ veya dokusunun alınması olarak yapılmaktadır. Ayrıca ölüden organ ve doku alınması ve bunların satılması ve satışa aracılık edilmesi de suç kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

Yaşayan birinin rızası olmadan organının alınması suçunda sanıklara 5 yıldan 9 yıla, doku alınması durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ölüden doku ya da organ alınması durumunda ise hapis cezası 1 yıla kadar olmaktadır.

Bunların yanında organ ya da dokunun satın alınmasına aracılık eden kişi hakkında da 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmektedir. Bunlara ek olarak doku ya da organ teminine ilişkin olarak reklam ya da ilan veren kişiler de suç işlemiş olarak sayılmakta ve bu kişilere de 1 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

Organ veya doku ticareti suçu şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de savcılık soruşturmayı kendi insiyatifi ile başlatılmaktadır.

İşkence Suçu ve Cezası

İşkence suçu Türk Ceza Kanunu’nda yer alan tanımında kamu görevlisinin tarafından başka bir kişiye eziyet niteliğinde olan muameleleri kapsamaktadır. Yapılan muamele kişinin ruhsal açıdan acı çekmesine neden olan, insanlık onuruyla bağdaşmayan, küçük düşürücü hareket ve eziyet niteliğinde olması gerekmektedir. 

İşkence suçunu işleyen kişiler için öngörülen ceza 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Bunun yanında işkence suçunun soruşturulmasının başlaması için şikayete gerek bulunmamaktadır. 

Eziyet Suçu ve Cezası

Eziyet suçu yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçları da içerisinde bulunduran bir suçtur. Çünkü eziyet, mağdurun fiziksel ya da psikolojik olarak eziyet çekmesine neden olmak için insan onuru ile bağdaşmayacak ve küçük düşürücü hareketlerin tümü olmaktadır.

Eziyet suçunu işleyen bir kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bunun yanında eziyet suçunun çocuğa, gebe kadınlara, kendini fiziksel olarak koruyamayacak kişilere, altsoya,  üstsoya, üvey anne ya da babaya ve eşe karşı işlenmesi durumunda cezada artırıma gidilmektedir. Buna göre bu kişilere karşı işlenen eziyet suçu için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 

Eziyet suçları şikayete bağlı olmayan suçlar arasında yer aldığı için hem savcılık makamı soruşturma başlatmak için şikayette bulunulmasını beklemez hem de mağdurun sanıktan şikayetçi olmaması davayı etkilemez.

Sık Sorulan Sorular

Ruhsatsız silahla adam yaralamanın cezası nedir?

Silahın ruhsatsız bir şekilde bulundurulması ya da taşınması Türk ceza Kanunda 30 günden 100 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu sebeple de ruhsatsız bir silah ile kasten yaralama suçunu işleyen sanığa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve ayrıca ruhsatsız silah bulundurması sebebiyle adli para cezası verilecektir.

Eziyet suçunda zaman aşımı kaç yıldır?

Eziyet suçunda zaman aşımı 8 yıldır. Eğer eziyet suçu nitelikli hali ile işlenmiş ise zaman aşımı süresi 15 yıla uzamaktadır. 

Eziyet suçunda uzlaşma mümkün müdür?

Şikayete tabi olmayan suçlardan birisi olan eziyet suçunda sanıkile mağdurun uzlaşmasının davaya herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Çocuklar üzerinde bilimsel deney yapılmasında ceza indirimi nedir?

Kanunlarımızda çocuklar üzerinde yapılan bilimsel deneylerin bazı şartları taşıması durumunda cezası bulunmamaktadır. Bu şartların içerisinde bilimsel çalışmanın amacının çocuklar üzerinde yapılmasını gerektirmesi, üzerinde deney yapılacak çocuğun rızasının bulunması, çocuğun rızasının yanı sıra çocuğun anne, baba ya da vasisinin yazılı muvaffakiyetinin alınması bulunmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir