Eziyet Suçu ve Cezası Eziyet Suçu ve Cezası

Eziyet Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 96. maddesinde düzenlenmiş olan eziyet suçu ve cezası aynı zamanda Kişiye Karşı Suçlar bölümünde yer almaktadır. Kanunda eziyet suçunun tanımı kişinin saygınlığını, haysiyetini, onurunu, şerefini, manevi maddi bütünlüğünü ve vücut bütünlüğünü bozmaya yönelik hareketlerin sistematik bir şekilde yapılması olarak yer almaktadır. Eziyet suçuna örnek olarak tırnakların çekilmesi, jiletle vücudun kesilmesi, ellerin ve ayakların bağlanması, arabanın arkasına bağlayarak sürükleme, zorla çırılçıplak soyma ve sürekli olarak darp etme verilebilir.

Eziyet Suçunun Şartları

Türk Ceza kanunu’nun hangi hareketlerin eziyet suçu sayılacağına yer verilmemiştir. Bunun yanında eziyet olabilecek hareketler kasten adam yaralama, cinsel suçlar ve hakaret suçlarında yer alan eylemler ile benzerlik taşımaktadır. Diğer bir yanda hangi durumların eziyet suçu olarak sayılacağının şartlarına kanunda yer verilmektedir.

  • Öncelikle eziyet suçu eylemlerinin mağdurun fiziksel ve ruhsal yönden acı çekmesine ve insanlık onuruna bağdaşmayan eylemler olması gerekir,
  • Failin mağduru aşağılayıcı davranışlarda bulunması,
  • Mağdura karşı gerçekleştiren bu eylemlerin tek seferlik değil sistematik bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir,
  • Yapılan eylemlerin mağdurun psikolojik ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici etkisinin bulunması gerekir,

Eziyet Suçunun Unsurları

Serbest hareketli suçlardan birisi olan eziyet suçu aynı zamanda birden fazla hareketle işlenmektedir. Failin mağdura karşı gerçekleştirdiği işkence niteliğindeki muamelelerin tümü eziyet suçu içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında kesintisiz suç özelliği taşımaktadır.

Eziyet suçu özgü suçlardan birisi değildir. Bu sebeple de herkes tarafından işlenebilir. Bu noktada işkence suçundan ayrılmaktadır.

Eziyet suçunun mağduru da herkes olabilir. Çünkü mağdur açısından herhangi bir özellik aranmamaktadır.

Kasıtlı suçlardan birisi olmaktadır. Bu sebeple taksirle ya da olası kastla işlenmesi mümkün olmamaktadır. 

Eziyet Suçunun Cezası

  • Eziyet suçunun temel cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. 
  • Eziyet suçundan dolayı faile verilecek olan cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmamaktadır.
  • Eğer eziyet suçu sebebiyle faile verilecek ceza alt sınırdan verilirse hükmün geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararlarının verilmesi mümkün olmaktadır.

Eziyet Suçunun Nitelikli Hali

Eziyet suçunun nitelikli halleri ile işlenmesi durumunda cezalarda ağırlaştırmaya gidilmektedir. Eziyet suçunun nitelikli olarak nitelendirilebilmesi için suçun daha kolay işlenmesini sağlayan hallerin oluşması ya da mağdurun özellikleri önemli olmaktadır. 

  • Bedensel ya da ruhsal yönden kendini koruyamayan, çocuk ve gebe kadınlara karşı eziyet suçunun işlenmesi durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
  • Eziyet suçunun altsoya, üstsoya, eşe ve evlatlık ilişkisi olan kişilere karşı işlenmesi durumunda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Eziyet Suçunda Şikayet

Eziyet suçu şikayete bağlı olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de savcılık soruşturmayı resen başlatır. Eziyet suçunda mağdurun şikayette bulunmaması ya da şikayetinden vazgeçmesi davanın üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

Eziyet Suçunda Uzlaşma

Eziyet suçu uzlaşmaya tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de taraflar kendi aralarında uzlaşsalar dahi dava devam edecek ve kamu davası olarak görülecektir. 

Eziyet Suçunda Zamanaşımı

Eziyet suçunda işkence suçunun aksine zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Eziyet suçunun temel hali ile işlenmesi durumunda zamanaşımı süresi 8 yıl, nitelikli hali ile işlenmesi durumunda ise 15 yıl olmaktadır. Suçun işlendiği tarihten itibaren başlayan zamanaşımı süresinin dolmasından önce davanın sonuçlanması gerekmektedir. Aksi halde dava devam ederken zamanaşımı süresinin dolması durumunda dava reddedilecektir.

Eziyet Suçunda Görevli Mahkeme

Eziyet suçunda görevli olan mahkeme asliye ceza mahkemesi olmaktadır. Yer yönünden yetkili olan mahkeme ise suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesi olmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Eziyet suçu özgü suç mudur?

Eziyet suçu özgü suçlardan birisi olmamaktadır. Bu sebeple de fail herkes olabilir.

Eziyet tek hareketli suç mudur?

Eziyet suçu seçimlik hareketli suçlardan birisidir ve birden fazla hareket ile eziyet suçu işlenebilir. 

Eziyet suçu ihmali olarak işlenebilir mi?

Kural olarak icrai nitelik taşıyan eziyet suçunun icrai nitelikte olmasının yanı sıra ihmal ile işlenmesi de mümkün olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir