Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit Cebir, Şiddet, Korkutma ve Tehdit

Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit

Bir kişinin yapmış olduğu eylemi cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit sebebiyle gerçekleştirmesi durumunda yaptığı eylem suç dahi olsa ceza almamaktadır. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için gerekli koşulların oluşması gerekmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenmiş olan cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit hükmünün uygulanabilmesi için kişinin suç işleme iradesinin bulunmaması gerekmektedir. Eğer bir kişinin üzerinde bulunan baskı özgür iradesi ile karar almasının önüne geçiyor ve bu sebeple de kişi suç işliyor ise o zaman ceza hükümlerinin uygulanması  mümkün olmamaktadır.

Cebir

Cebir bir kişinin kendi iradesini kullanarak hareket etmesinin önüne geçerek kişinin kendi iradesi dışında hareket ettirilmesinin sağlanmasıdır. Cebirin en basit tanımı ise bir kişiye zorla bir şeylerin yaptırılmasıdır. Ancak buradaki zorlama kişinin karşı koyamayacağı ya da karşı koymaktan çekineceği bir zorlama olması gerekmektedir. Bu sebeple de cebir ile karşı karşıya kalan kişinin ciddi bir fiziki zorlama ile karşı karşıya kalması gerekmektedir. Zorlamanın fiziki olması durumunda cebirden bahsedilmektedir.

Korkutma

İkrah olarak da anılan korkutma,bir kişinin kendine ya da üçüncü bir kişiye karşı zarar gelecek olması sebebiyle suç işlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Kişinin suç işlemesinin amacı kendisine ya da başka birisine gelecek olan zarardan korunmaktır. Ancak korkutmanın muhakkak olması gerekmektedir. Eğer korkutma kesin değil veya gerçekleşmesi mümkün değil ise kişi işlediği suçtan sorumlu olacaktır.

Tehdit

Failin tehditi sonucunda oluşan suçlardır. Suçun gerçekleşmesi failin isteğinin yerine getirilmesi durumunda olmaktadır. Kişinin kendisine ya da yakınlarına yönelik olarak zarar göreceğinin bildirilmesi ile oluşmaktadır. Tehdit hükmünün uygulanabilmesi için fail tarafından kişinin tehdit edildiğinin dile getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca failin bildirdiği tehditin de muhakkak gerçekleşebilir özellikte olması gerekmektedir. Bu sebeple de kesin olmayan ya da soyut olarak ifade edilen tehdit kişinin suç işlemesinde ki sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

Kusurluluğun önlenmesinin sebebi tehdit olduğunda tehditin konusu da önem taşımaktadır. Çünkü her konu tehdit olarak kabul edilmemektedir. Örneğin bir kişinin öldürülmesi ağır tehdit olurken malına zarar verilmesi ağır tehdit unsuru taşımamaktadır.

Tehditin kusurluluğu ortadan kaldırabilmesi gerekli olan bir diğer şart ise tehdit edilen kişinin istenilen suçu işlemesinden başka çaresinin bulunmamasıdır. Bu sebeple de tehditin gerçekleşmemesi için kişinin başka çaresinin kalmaması gerektedir.

Kişinin cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit ile bir suçu işlemesi durumunda kendi hür iradesini kullanmadığı için suçtan sorumlu tutulmamaktadır. Bu özelliğinden dolayı da failin kişinin iradesi üzerinde cebir, şiddet, korkutma ya da tehdit yolu ile baskı kuran kişi olacaktır. Ancak kişinin bu hükümden yararlanabilmesi için gerçekleşen zorlamanın objektif olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü gerçekleşen zorlamanın kişinin özgür iradesi etkileyecek kadar ağır olmasıdır. 

Sık Sorulan Sorular

Korkutma ya da tehdit yoluyla bir işlemin yaptırılmasına ne ad verilir?

TCK’nın 28. maddesinde düzenlenmiş olduğu cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit kanunu kapsamında bir kişinin korkutularak ya da tehdit edilerek özgür iradesinin kısıtlanması ve bu yolla seç işlemeye sevk edilmesi durumunda kişiye cezai işlem uygulanmaz.

Cebir ve şiddet kullanmak ne demek?

Cebir ve şiddetin en temel tanımı bir kişinin zorla bir şey yapmasını sağlamaktır. Ancak bu zorlamanı kişinin karşı koyamayacağı ya da karşı koymaktan çekineceği kadar ağır olması gerekir.

Seninle sonra görüşeceğiz tehdit midir?

Seninle sonra görüşeceğiz demenin suç olup olmayacağı somut olaya göre değerlendirilmektedir.

Korkutmak suç mudur?

Birisini tehdit etmek kanunlarımıza göre suçtur. Hürriyete karşı suçlar içerisinde yer alan tehdit suçu aynı zamanda tehlike suçlarının içerisinde de yer almaktadır.

Manevi zorlama nedir?

Zorlama en temel tanımı ile bir kişinin suç işlemesi için üzerinde maddi ya da manevi olarak baskı oluşturulmasıdır. Aynı zamanda cebir olarak da bilinen zorlamanın olması durumunda suç işleyen kişinin baskı altında olmasından dolayı cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hukukta cebir ne anlama gelir?

Türk Ceza Kanunu’nun 108. maddesinde düzenlenmiş olan cebir, bir kişinin bir eylemi yapması ya da yapmaması konusunda şiddetli baskı görmesidir. Ayrıca cebirin içerisinde kasten yaralama da bulunmaktadır.

Seni şikayet edeceğim demek suç mu?

Eğer seni şikayet edeceğim diyen kişi karşı taraf tarafından haksızlığa uğramış ise o zaman bu sözü tehdit olarak kabul edilmemektedir. 

Seni öldürürüm demek suç mu?

Seni öldürürüm demek kişinin canına yönelik bir saldırı olduğundan tehdit suçlarından birisi olmaktadır. Tehdit suçunun cezası ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir