Tecavüz Suçu ve Cezası Tecavüz Suçu ve Cezası

Cinsel Saldırı (Tecavüz) Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 102. maddesinde yer alan cinsel saldırı suçu ve cezası Kişilere karşı Suçlar kısmının Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Genellikle cinsel istismar suçu ve cinsel taciz suçları ile karıştırılan cinsel saldırı suçunun belirlenmesi için suç detaylarının bilinmesi gerekir. 

Kanunlarda cinsel saldırı suçu bir kimsenin cinsel arzularını tatmin etmek için başka bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihmal etmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Sıklıkla birbirine karıştırılan cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarını birbirlerinden ayıran en büyük özelliği cinsel saldırıda mağdurun vücuduna temasın bulunmasıdır.

Cinsel saldırıda mağdurun rızası bulunmamaktadır. Buna rağmen fail kendi cinsel arzularını tatmin etmek için mağdurun vücut dokunulmazlığını ihmal etmektedir. Cinsel saldırı suçunun işlenmiş olarak sayılması için cinsel birleşmenin gerçekleşmesi şartı bulunmamaktadır. 

Cinsel saldırı suçunun örnekleri içerisinde kalçaya dokunma, göğüslere dokunma, yanağını okşama, çimdikleme, öpme, sürtünme ve okşama gibi hareketler bulunmaktadır. Bu hareketler sarkıntılık düzeyinde olsalar dahi cinsel saldırı olarak nitelendirilmektedir. 

Niteliği bakımından önemli suçlardan birisi olan cinsel saldırı suçunun şüphelisi hakkında kuvvetli şüphe bulunması durumunda şüpheli gözaltına alınabilir ve tutuklama kararı verilebilir. 

Basit Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Türk ceza kanunu 102. maddesinin ilk fıkrasında tanımlanmış olan basit cinsel saldırı suçu failin cinsel arzularını tatmin etmek için mağdurun vücut dokunulmazlığını ihmal etmesidir. Cinsel saldırı suçu bu hali ile şikayete tabi olan suçlar arasında yer almaktadır. Basit cinsel saldırı cinsel birleşme olmaksızın mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

Sarkıntılık Düzeyinde Basit Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Basit cinsel saldırının ani olarak gerçekleşen, sürekli ve kesintisiz olmayan haline sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı suçu denilmektedir. Basit cinsel saldırı suçuna göre daha basit ve hafif bir eylem olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple de sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçunun cezası basit cinsel saldırı suçunun cezasından daha az olmaktadır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Failin kendi cinsel arzularını tatmin etmek için mağdurun vücuduna organ ya da sair cisim sokulması durumunda cinsel saldırının nitelikli hali işlenmiş olarak nitelendirilmektedir. Nitelikli cinsel saldırı için öngörülmüş olan ceza basit cinsel saldırıya öngörülmüş olan cezaya göre daha ağır olmaktadır.

Nitelikli cinsel saldırı aynı zamanda tecavüz olarak da bilinmektedir. Bu sebeple de failin cinsel duygularını tatmin etmek için mağdura anal, oral ya da vajinal yoldan organ ya da sair cisim sokulması gerekir. Bu sebeple de mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal edenin penis ya da parmak olması fark etmez.

Nitelikli cinsel saldırı suçu şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de savcılık soruşturmayı resen başlatır. 

Cinsel Saldırı Suçu Unsurları

 • Cinsel saldırı suçu özgü suçlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple de faili herkes olabilir. Diğer bir yandan mağdur da herkes olabilir. üsteli fail ile mağdurun hem cins olması da suçun önünde engel teşkil etmemektedir. 
 • Cinsel saldırı suçundan bahsedebilmek için mağdurun rızasının bulunmaması gerekir. Mağdurun rızasının bulunması durumunda cinsel saldırı suçundan bahsedilemez.
 • Cinsel saldırı suçu kasıtlı işlenen suçlardan birisi olmaktadır. Bu sebeple de fail suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirir.

Cinsel Saldırı Suçunda Teşebbüs

Cinsel saldırı suçunda teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün olmaktadır. Çünkü teşebbüs failin elinde olmayan sebepler dolayısıyla suç eyleminin yarıda kesilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Cinsel Saldırı Suçu İspatı

İspat, her davada önemli olduğu gibi cinsel saldırı suçunda da önemli olmaktadır. Davacının iddiasını ispatlayamaması durumunda dava reddedilecektir. Bu sebeple de davacının ihbarda bulunurken mutlaka cinsel saldırı delillerinin de sunulması gerekir. Ancak delillerin özel hayatın gizliliğini ihlal etmemesi ve hukuka uygun olması gerekmektedir.

Cinsel saldırıda en önemli ispat eğer mağdurun vücuduna organ ya da sair cisim sokarak vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumunda düzenlenen adli rapor olmaktadır.  Mağdurun şikayette bulunması durumunda polis memurları gerekli işlemlerin yapılması için mağdura yardımcı olmaktadır.

Bunun yanında mağdurun elinde video, telefon kaydı ve tanık gibi hukuka uygun delillerin bulunması durumunda ispat aracı olarak kullanılabilir. Bunun için mağdurun yetkililere gerekli bilgilendirmeleri yapması gerekir. 

Basit cinsel saldırı suçunda ise mağdurun mutlaka tanık ya da kamera kaydı gibi bilgileri bildirmesi gerekir. 

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası

 • Sarkıntılık düzeyindeki cinsel saldırı suçunun cezası olarak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Cezanın alt sınırının 2 yıl olması sebebiyle cezanın  adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi kararları verilebilir.
 • Nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası ise 12 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası olmaktadır. Cezanın alt sınırı sebebiyle cezanın adli para cezasına çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi kararı verilemez. 
 • Basit cinsel saldırının cezası ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Bu sebeple de cezanın adli para cezasına çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da ceza ertelemesi gibi kararların verilmesi mümkün olmamaktadır. 

Cinsel Saldırı Suçunun Daha Ağır Ceza Gerektiren Halleri

Cinsel saldırı suçunun nasıl ya da kime karşı işlendiği suçun cezasının ağırlaştırılmasına neden olmaktadır. Daha ağır ceza halleri ise şunlar olmaktadır.

 • Bedensel ya da ruhsal açıdan kendini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi,
 • Cinsel saldırı suçunun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağlamış olduğu nüfuzu kötüye kullanarak işlenmesi,
 • Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kayın hısımlığı bulunan kişilere karşı işlenmesi durumunda,
 • Üvey anne ve baba, üvey kardeş, evlat edinilen veya evlatlık edinilen kişi tarafından işlenmesi,
 • Cinsel saldırı suçunun silahla ya da birden fazla kişi tarafından işlenmesi,
 • İnsanların toplu olarak yaşamasından dolayı suçun kolaylaştığı ortamlarda cinsel saldırının gerçekleşmesi durumunda faile verilecek ceza yarı oranda artırılmaktadır.

Cinsel saldırı suçunun işlenmesi için mağdur üzerinde cebir ya da şiddete başvurulması ve kasten yaralama suçları ile birlikte işlenmesi sebebiyle ağır sonuçlar oluşursa fail aynı zamanda kasten yaralama suçundan da yargılanmaktadır.

Cinsel saldırı suçu sebebiyle mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi durumunda ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

Sarkıntılık suçu sebebiyle görülen davalar ceza sınırları sebebiyle asliye ceza mahkemelerinde görülmektedir. Yer yönünden yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemeleri olmaktadır.

Diğer bir yandan sarkıntılık suçu dışındaki cinsel saldırı suçlarında görevli olan mahkeme ağır ceza mahkemeleri olmaktadır. 

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme ve Şikayet

Cinsel saldırı suçunun bazı türleri şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. 

 • Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu şikayete tabi olan suçlar arasında yer almaktadır. Mağdurun şikayet hakkını kullanabilmesi için fiili ya da faili öğrenmesinden sonra 6 ay içerisinde bu hakkını kullanması gerekir. Şikayete tabi suçlardan birisi olması sebebiyle mağdur yargılamanın herhangi bir aşamasında şikayetinden vazgeçebilir. Ancak mağdurun şikayetini geri çekmesi durumunda yeniden şikayette bulunamayacağını bilmesi gerekir.
 • Basit cinsel saldırı ya da nitelikli cinsel saldırı suçları şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de savcılık soruşturmayı resen başlatacaktır. Şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer alması sebebiyle mağdurun şikayette bulunmaması ya da şikayetini geri çekmesi yargılama üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. 
 • Nitelikli cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi durumunda ise eşin şikayet hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın 6 ay içerisinde kullanılması gerekir. Eşin şikayetini geri çekmesi durumunda ise dava düşmektedir.

Cinsel Saldırı Suçu Uzlaşma

Cinsel saldırı suçunun hiçbir türü uzlaşmaya tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de tarafların uzlaşmasının dava üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı

Cinsel saldırı suçunun türlerine göre zamanaşımı süresi değişiklik göstermektedir.  Zamanaşımı süresinin dolması sırasında kovuşturmanın tamamlanmamış olması durumunda dava düşmektedir.

 • Sarkıntılık düzeyindeki cinsel saldırı suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 • Basit cinsel saldırı suçunda ve nitelikli cinsel saldırı suçunda ise zamanaşımı süresi ise 15 yıl olmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Cinsel saldırı suçları nelerdir?

15- 18 yaş arasındaki çocuklara ve 18 yaşın üzerindeki kişilerin vücut dokunulmazlığının hile, cebir, tehdit ya da iradeyi etkileyen herhangi bir nedenle ve rızasız bir şekilde bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiillerdir.

Telefonda cinsel içerikli konuşmak suç mu?

Serbest hareketli suçlardan birisi olan cinsel saldır suçunun oluşması için bedensel temasa gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple de telefonla ya da internet üzerinden yapılan cinsel saldırı suçları cinsel taciz olarak nitelendirilmektedir.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir