Cinsel İstismar Suçu Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde düzenlenmiş olan cinsel istismar suçu çocuklara yönelik olarak gerçekleşen suçlardan birisi olmaktadır. 

Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Temel olarak Türk Ceza Kanunu 102. maddesinde düzenlenmiş olan cinsel saldırı eylemlerinin çocuğa karşı gerçekleşmesi durumunda cinsel istismar suçu işlenmiş olur. Kanunlarımıza göre 18 yaşın altındaki tüm kız ve erkekler çocuk olarak nitelendirilmektedir. Failin 18 yaşın altındaki mağdura cinsel arzularını tatmin etmek için çeşitli eylemlerde bulunması durumunda cinsel istismar suçu ortaya çıkar.

Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nda 3 farklı gruba ayrılmıştır.

 • 15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları,
 • 15 yaşını doldurmuş olmasına rağmen zihinsel yetenekleri gelişmemiş olan çocuklara yönelik cinsel istismar suçları,
 • 15 ile 18 yaş arasında bulunan çocuklara cebir, hile, tehdit ve iradeyi sakatlayan başka nedenle cinsel istismar suçu,

Cinsel İstismar Suçunun Özellikleri

Cinsel istismar suçu da cinsel saldırı suçunda olduğu gibi üçe ayrılmaktadır ve her türün özellikleri farklıdır.

Basit Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçunun en temel hali olan basit cinsel istismar suçunda cinsel ilişkiye girmeden cinsel arzuların tatmin edilmesi söz konusu olmaktadır. 

Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel İstismar Suçu

Basit cinsel istismar suçundan daha az ceza öngörülen sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunda süreklilik bulunmamaktadır. Ani olarak gerçekleşen bir eylem söz konusu olmaktadır. Buna örnek olarak çocuğun kalçasına dokunmak gösterilebilir.

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar eyleminin çocuğun vücuduna organ ya da sair cisim sokulması ile gerçekleşmesi durumuna nitelikli cinsel istismar denilmektedir. Basit ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar türlerine göre daha ağır ceza öngörülmüştür. 

Cinsel İstismar Suçu Unsurları

 • Suçun hareket unsuru failin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla çocuk üzerinde gerçekleştirdiği davranışların tümü olmaktadır.,
 • Cinsel istismar suçu kasıtlı suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de olası kast ya da taksir unsurları bulunmamaktadır. Cinsel arzuların tatmin edilmesine yönelik gerçekleştirilen tüm eylemler fail tarafından bilerek ve istenerek gerçekleştirmektedir. 
 • Cinsel istismar suçunda mağdur olan çocuklarının rızasının bulunması hukuken geçerli sayılmamaktadır. 

Cinsel İstismar Suçunun Cezası

 • Basit cinsel istismar suçu için öngörülen ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Mağdurun 12 yaşını doldurmamış olması durumunda ise verilecek olan cezanın 10 yılın altında olmaması şartı bulunmaktadır.
 • Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunun cezası ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda ise faile 5 yıldan daha az ceza verilemez.
 • Nitelikli cinsel istismar suçunda verilecek ceza ise 16 yaşından aşağı olmamaktadır. Mağdurun yaşının 12’nin altında olması durumunda ise ceza 18 yaşın altında olamaz. 

Cinsel İstismar Suçunda Daha Ağır Ceza Verilecek Durumlar

Cinsel istismar suçlarının bazı hallerin oluşması halinde cezanın basit halinden daha ağır cezalar verilmektedir.

 • Cinsel istismar eyleminin birden fazla kişi tarafından gerçekleşmesi,
 • Üçüncü derece de dahil olmak üzere kayın ve kan hısımlığı bulunan çocuğa karşı işlenmesi durumunda,
 • Üvey baba, üvey anne, üvey kardeş tarafından işlenmesi durumunda,
 • Koruma hizmetleri veren, vasi, eğitici ya da öğretici kişi tarafından çocuğa cinsel istismar suçunun işlenmesi,
 • Kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak cinsel istismarda bulunması durumunda öngörülen ceza yarı oranda artırılmaktadır.

Mağdurun 15 yaşını tamamlamış ya da tamamlamış olmasına rağmen hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunmaması durumunda cinsel istismar suçunun cebir  ya da tehdit ile işlenmesi durumunda ceza yarı oranda artırılır.

Cinsel istismar suçunda şiddet ya da cebire başvurulması durumunda kasten yaralama suçuna ilişkin yaptırımlar da uygulanır.

Cinsel istismar sebebiyle çocuğun bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi durumunda ise faile ağırlaştırılmış müebbet  hapis cezası verilmektedir.

Cinsel istismar suçu için öngörülen cezaların 2 yılın üzerinde olmasından dolayı faile verilecek olan cezanın adli para cezasına çevrilmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine ya da ceza erteleme kararınının verilmesi mümkün olmamaktadır.

Cinsel İstismarın İspatı

Diğer davalarda olduğu gibi cinsel istismar davalarında da eylemin gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekir. Bunun için kullanılan delillerin içerisinde tanık, adli rapor, çocuğun ifadesi, video kaydı, ses kaydı, fotoğraf ya da telefon kayıtları kullanılabilir. 

Cinsel istismar suçu genellikle kimsenin olmadığı ortamlarda gerçekleştiği için tanık bulmak zor olmaktadır. Diğer bir yandan olayın üzerinden uzun bir süre geçmeden önce şikayette bulunulması durumunda adli raporun hazırlanması istenebilir. Çocukların ifadesi alınırken uzmanın da bulunması gerekmektedir. 

Cinsel İstismar Suçu Şikayet

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu şikayete tabi olan suçlar arasında yer almaktadır. Bu hakkın kullanılabilmesi için ise fiilin ya da failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süre bulunmaktadır. Şikayet süresi dolmadan önce şikayet hakkının kullanılmaması durumunda ise hem çocuğun hem de vasisinin bu hakkı kaybolur. Diğer bir yandan şikayetçinin şikayetini geri çekmesi durumunda yeniden şikayet etme hakkı bulunmaz.

Diğer cinsel istismar suçunun diğer türleri ise şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de savcılık soruşturmayı resen başlatmaktadır. 

Cinsel istismar Suçu Uzlaşma

Cinsel istismar suçu uzlaşmaya tabi olan suçlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple de tarafların uzlaşma için savcılığa ya da mahkemeye başvurması durumunda dahi dosta uzlaşma bürosuna gönderilmemektedir.

Cinsel İstismar Suçu Zamanaşımı

Cinsel istismar suçunun tüm türlerinde zamanaşımı süresi 15 yıl olmaktadır. Bu süre içerisinde dava açılmamış ya da sona ermemiş ise dava zamanaşımı süresinin dolması ile birlikte düşecektir.

Cinsel İstismar Suçunda Görevli Mahkeme

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçunda görevli olan mahkeme öngörülen ceza süreleri sebebiyle asliye ceza mahkemeleri olmaktadır. Yer yönünden yetkili olan mahkeme ise suçun işlendiği yerde bulunan asliye ceza mahkemeleri olmaktadır.

Diğer cinsel istismar türlerinde ise görevli olan mahkeme ağır ceza mahkemeleri olmaktadır. Yer yönünden yetkili olan mahkeme ise suçun işlendiği yerde bulunan ağır ceza mahkemeleri olmaktadır.

Cinsel İstismar Suçu ile Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Arasındaki Fark

Her iki suçta da mağdur açısından ortak noktalarının bulunması sebebiyle birbirine karıştırılabilmektedir. Ancak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur 15 ile 18 yaş arasında olmaktadır. Ancak cinsel istismar suçunda 18 yaşın altındaki tüm çocuklar mağdur olabilmektedir. 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun rızası söz konusu olmaktadır. Mağdurun rızası hukuken geçerli sayılmaktadır. Bu yaş grubundaki mağdurun rızası olmadan cinselliğin gerçekleşmesi durumunda ise cinsel istismar suçu olarak nitelendirilmektedir. 

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir