Hayata Karşı İşlenen Suçlar Hayata Karşı İşlenen Suçlar

Hayata Karşı İşlenen Suçlar

Hayata karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu içerisinde yer almaktadır. Buna göre herhangi bir insanın hayatına karşı kasıtlı ya da taksirli fiiller sebebiyle son verilmesidir. Hayata karşı işlenen suçlar hem ülkemizde hem de Avrupa Birliğinde en önemli suçlar arasında yer almaktadır. Çünkü insanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. 

Hayata karşı işlenen suçlar anne karnından doğan ve bir kez nefes alan herkesi kapsamaktadır. Çünkü insan öldürme suçunun gerçekleşmesi için insanın sağ olması gerekmektedir. 

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten öldürme bir kişinin bilerek ve isteyerek hayatına son verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda ise faile müebbet hapis cezası verilmektedir. Kasten öldürme suçunun cezası belirlenirken olası kast ya da doğrudan kast olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 

Kasten öldürme suçunun gerçekleşebilmesi için serbest hareketin sonucunda ölümün gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca yapılan fiil ile sonuç arasında bir bağlantının da bulunması gerekmektedir. Ölümün gerçekleşmesi ile de suç tamamlanmış olur. Eğer eylemin sonucunda ölüm gerçekleşmez ise o zaman suçun niteliği kasten öldürmeye teşebbüs olmaktadır. 

Kasten öldürme suçu genellikle aniden gelişen bir suç olmakla birlikte öldürmenin planlanması ve daha sonrasında gerçekleşmesi durumunda ise planlama aşaması ağırlaştırma sebebi olmaktadır. 

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri ise şunlar olmaktadır.

  • Planlayarak öldürme,
  • Faiilin canavarca hislerle ve mağdura eziyet çektirerek öldürmesi,
  • Su baskını, bomba, tahrip, batma, biyolojik, nükleer veya kimyasal silah kullanarak öldürme,
  • Kan davası,
  • Çocuk,
  • Kendi bakımını gerçekleştiremeyecek ruhsal ve fiziksel durumdaki birinin öldürülmesi,
  • Gebe olduğu bilinen kadının öldürülmesi,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle öldürülmesi,
  • Bir suçun gizlenmesi ya da ortadan kaldırılması için birinin öldürülmesi,
  • Töre sebebiyle birinin öldürülmesi,

Kasten öldürmenin nitelikli halleri ağır ceza mahkemesinde görülmektedir ve ceza olarak da ağırlaştırılmış müebbet cezası olarak cezalandırılmaktadır. 

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Bir kişinin bir eylemi yapmakla yükümlü olmasına rağmen eylemi yerine getirmemesi sebebiyle ölümün gerçekleşmesi durumunda kasten öldürmenin öldürmenin ihmali davranışı gerçekleşmiş olmaktadır. 

Kasten öldürmenin ihmalinin gerçekleşmesi için failin icrai davranışı sözleşme ya da kanuni düzenlemen kaynalanması gerekmektedir. Örneğin bir doktorun hastasını tedavi ederken mesleğinin gerektirdiği tüm dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir. Aksi halde kasten öldürmenin ihmali olmaktadır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi durumunda verilen ceza suçun yaptırımından daha az olmaktadır. Bu sebeple de faile ağırlaşmış müebbet yerine 20 yıldan 25 yıla kadar hapis ve müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar olmaktadır. Diğer hallerin gerçekleşmesi durumunda ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara yönlendirme suçunun vuku bulması için bir kimsenin başkasının intihar etmesine azmetmesi, intihara teşvik etmesi, başkasının intihar kararını kuvetlendirme ve intiharına yönlendirme bulunmaktadır. 

İntihara yönlendirme suçunun gerçekleşmesi ve failin ceza alması için kişinin intiharının gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Diğer bir yandan bir kişinin başka bir kişiyi intihara yönlendirmiş ise daha ağır ceza almaktadır. İntihara alenen teşvikin gerçekleşmesi için birden fazla kişinin bulunduğu bir ortamda herkesin duyacağı bir şekilde beyanda bulunması gerekmektedir. Burada önemli olan nokta intihara alenen yönlendirmenin sonucunda intiharın gerçekleşip gerçekleşmediğinin önemi bulunmamaktadır.

İntihara yönlendirme suçunda görevli olan mahkemeler ise asliye ceza mahkemesi olmaktadır ve dava suçun işlendiği yerdeki mahkemede görülmektedir.

Taksirle Öldürme Suçu

Bir kişinin taksirle hareket etmesi sonucunda birisinin ölümüne neden olması durumunda taksirle adam öldürme suçu işlenmiş olur. Taksirle öldürme suçu kanunlarımızda bir kişinin isteyerek ve bilerek hareket etmesi durumunda istenmeyen bir ölümün meydana gelmesidir. Taksirle adam öldürme genellikle kişilerin dikkatsiz ya da tedbirsiz bir şekilde hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Taksirle öldürme en çok iş kazalarında, trafik kazalarında ya da doktor hatalarında meydana gelmektedir. 

Taksirle adam öldürmenin türleri bulunmaktadır. Bu türlerden birisi de bilinçli taksir olmaktadır. Bilinçli taksir suçu kast ile sıklıkla karıştırılmasına rağmen birbirinden farklı olmaktadır. Bilinçli taksirin kanunlardaki tanımı ise bir kişinin yaptığı hareketin sonucunu ön görmesine rağmen yeteneklerine ya da şansına güvenerek hareket etmesidir. Bilinçli taksirle adam öldürmenin en bilinen örneği hız sınırını aşarak trafik kazasına neden olmasıdır. 

Taksirle adam öldürme suçunun cezası ise 2 yıldan 6 yıla hapis cezası olmaktadır. Ceza süresinin 10 yıldan az olmasından dolayı asliye ceza mahkemeleri görevli olmaktadır. Davanın görüleceği yer ise suçun işlendiği yerdeki mahkemelerdir.

Diğer bir yandan taksirle yapılan hareketin sonucunda birden fazla kişinin yaralanması veya ölmesi durumunda ise verilecek ceza 2 yıldan 15 yıla kadar değişiklik göstermektedir. Yapılan taksirli eylemin sonucunda en az bir kişi ölmüş ve yaralıların bulunması durumunda ise görevli olan mahkeme ağır ceza mahkemeleri olmaktadır. 

Taksirle öldürme suçunda fail sayısı birden fazla ise o zaman kusur oranında faillere ceza verilmektedir. Bu sebeple de taksirle öldürme suçunda her fail kendi eyleminden sorumlu olmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Kasten işlenen suçlar nelerdir?

Kasten işlenen suçlar içerisinde kasten öldürme, kasten yaralama, rüşvet, görevi kötüye kullanma, hırsızlık, yağma, iftira ve nitelikli hırsızlık bulunmaktadır.

Kasıtlı suç nedir?

Kastın kanunlardaki tanımı bir suçun unsurlarını ve sonuçlarını bilerek hareket etmesi olmaktadır. 

Kast türleri nelerdir?

Kasıtlı suçların türleri içerisinde doğrudan kast, ani kast, başlangıç kastı, zarar kastı olmaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir