Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 105. maddesinde yer alan cinsel taciz suçu failin cinsel arzularını tatmin etmek için mağdurun rızası dışında ve bedensel dokunma olmaksızın eylemde bulunmasıdır. Cinsel taciz suçunda gerçekleşen hareketlerin rahatsız edici düzeyde olması gerekmektedir. Hareketin rahatsız edici boyutta olmasına rağmen cinsel içerikli olmaması durumunda ise failin gerçekleştirdiği eylem huzur ve sükunu bozma olarak nitelendirilmektedir.  

Cinsel Taciz Suçunun Özellikleri

Failin cinsel arzularını gerçekleştirmek için yaptığı eyleme mağdurun rızası var ise cinsel taciz suçu oluşmamaktadır. Bu sebeple de mağdurun rızasının bulunmaması gerekir.

Cinsel taciz suçu ile hayasız hareketler bazı durumlarda karıştırılmaktadır. Cinsel taciz suçu belirli bir hedefe yönelik yapılırken, hayasız hareketin hedefi herkese açıktır. Diğer bir yandan cinsel taciz suçunun herkese açık bir şekilde ve belli bir hedefi göstererek yapılması durumunda ise ceza ağırlaştırılmaktadır. Çünkü bu durumda içtima hükümleri uygulanmaktadır.

Cinsel taciz suçunun sürekli olma koşulu bulunmamaktadır. Cinsel taciz suçunun bir sefer işlenmesi yeterli olmaktadır.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Cinsel taciz suçunun hem faili hem de mağduru herkes olabilir. Bu sebeple de failin ya da mağdurun kadın ya da erkek olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Cinsel taciz suçu kasıtlı suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de taksirle işlenmesi mümkün olmamaktadır. 

Cinsel Taciz Suçu Örnekleri

Cinsel taciz eylemlerinin neler olduğu kanunda açıkça sayılmamıştır. Ancak yargıtay kararları cinsel tacize örnek oluşturmaktadır. Cinsel taciz Yargıtay kararları içerisinde şunlar yer almaktadır.

 • Telefon konuşması sırasında cinsel birliktelik teklif edilmesi,
 • Yolda yürürken öpücük atılması,
 • Tanışmak istediğine dair mesajın gönderilmesi,
 • İlk benle yat ya da ben senin ilkin olayım denmesi,
 • Cinsel organını gösterme,
 • Evin penceresinden cinsel içerikli not atılması,
 • Mağdura bakarak cinsel organın ellenmesi ya da masturbasyon yapılması,

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz suçu da diğer cinsel suçlar gibi türlere ayrılmaktadır. Bu sebeple de kanunda öngörülen ceza süreleri farklılık göstermektedir. 

Basit Cinsel Tacizin Cezası

Cinsel taciz suçunun temel hali olan basit cinsel tacizin cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olmaktadır. Seçimlik cezanın bulunması sebebiyle faile verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilmemektedir. Diğer bir yandan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da cezanın ertelenmesi kararları verilebilir. 

Basit cinsel tacizin bir çocuğa karşı gerçekleşmesi durumunda ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Çocuğa karşı işlenen basit cinsel taciz adli para cezasına çevrilebilir. Bunun yanında hükmün açıklanmasının  geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararları çıkabilir.

Telefonla Cinsel Tacizin Cezası

Telefonla cinsel tacizin yüzyüze cinsel tacize göre daha kolay işlenmesi sebebiyle cinsel tacizin nitelikli hali olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple de temel cinsel taciz cezası yarı oranda artırılarak uygulanacaktır. Eğer telefonla cinsel taciz suçu sebebiyle mağdur işini bırakmak, ailesinden ya da okulundan ayrılmak zorunda kalırsa faile verilecek olan ceza 1 yıldan az olamaz.

Sözlü Tacizin Cezası

Sözlü cinsel taciz halk arasında laf atma olarak da bilinmektedir ve cinsel tacizin en temel halidir. Bu sebeple de cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

İnternette Tacizin Cezası

İnternet üzerinden gerçekleştirilen cinsel taciz suçu da nitelikli hallerinden birisi olmaktadır. Cinsel tacizin kanunda belirtildiği şekilde işlenmesi durumunda ceza yarı oranda artırılmaktadır.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçunun işlenmesinin kolaylaştıran ya da suçu işleyen kişinin mesleği gibi durumlarda cinsel taciz suçunun nitelikli hali söz konusu olacaktır. Nitelikli  cinsel taciz suçu şikayete tabi olmayan suçlar içerisinde yer almaktadır.

 • Failin aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak cinsel taciz suçunu işlemesi,
 • Failin kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıklardan faydalanması,
 • Failin mağdurun vasis, eğiticisi, öğreticisi, bakıcısı, koruyucu ailesi veya sağlık hizmeti veren kişisi olması durumunda,
 • Failin mağdur ile aynı iş yerinde çalışması,
 • E-posta ya da elektronik haberleşme ile suçun işlenmesi,
 • Cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle işlenmesi durumunda faile verilecek olan ceza yarı oranda artırılmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik hükümlü olan kişi cezaevinde iken gerekli koşulların oluşması halinde tahliye edilmesi ve tahliye edildikten sonra denetim altında tutulmasıdır. 01.07.2016 yılından sonra işlenen cinsel taciz suçlarında hükümlüler gerekli şartları sağlaması durumunda denetimli serbestlikten yararlanabilir.

Cinsel Taciz Suçu Şikayetten Vazgeçme

Cinsel taciz suçunun bazı halleri şikayete tabi olmaktadır. Bu suçlarda cinsel taciz suçu mağdurunun şikayet hakkını kullanabilmesi için 6 aylık süresi bulunmaktadır. 

Mağdurun şikayetini geri çekmesi durumunda ise bir daha şikayet  hakkını kullanması söz konusu olmayacaktır. Şikayet hakkı ise sadece mağdur ya da vekili tarafından kullanılabilen bir hak olmaktadır.

Cinsel Taciz Suçunda Uzlaşma

Cinsel taciz suçu uzlaşmaya tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple de taraflar talep etse dahi dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmez.

Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı

Cinsel taciz suçunun zamanaşımı süresi 8 yıl olmaktadır. Süre suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır. 

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçlarında görevli olan mahkeme asliye ceza mahkemeleri olmaktadır. Yer yönünden yetkili  mahkeme ise suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemeleri olmaktadır.

Cinsel taciz Suçunda Koruma Talebi

Cinsel taciz suçunda ısrar eden faile karşı koruma kararı çıkarma hakkı mağdura tanınmıştır. Bunun için mağdurun polis merkezine başvurması ya da cinsel taciz şikayeti ile birlikte savcılığa başvurması gerekir.

Mağdur hakkında koruma kararının çıkması durumunda fail mağdurun işyerine, okuluna veya konutuna yaklaşamaz. Failin bu kararı ihlal etmesi durumunda ise faile 3 günlük tazyik hapsi uygulanır.

Sık Sorulan Sorular

Cinsel taciz suçu memuriyete engel mi?

Cinsel taciz suçu memuriyete engel olan suçlar arasında yer almamaktadır.

Cinsel taciz suçu yüz kızartıcı suç mudur?

Türk Ceza Kanunu’nun yüz kızartıcı suçlar başlığı altında belirlenmiş bir suç bulunmamaktadır. Ancak memuriyet gibi bazı durumlarda adayın yüz kızartıcı suç işlememiş olması şartı bulunmaktadır. Her ne kadar cinsel taciz toplum tarafından ayıplanan bir suç olsa da yüz kızartıcı suçlar arasında sayılmamaktadır.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir