Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçlardan birisi olan cinsel dokunulmazlığa karşı suçların tanımı kişinin rızası olmadan başka birisinin cinsel tatmin amacıyla yapılan hareketlerin tümü olmaktadır. Kanunda cinsel suçlar 4 kategoriye ayrılmıştır. Bunlar;

  • Cinsel saldırı,
  • Çocuklara yapılan cinsel istismar,
  • Reşit olmayanlara yapılan cinsel istismar,
  • Cinsel taciz olmaktadır.

Cinsel Saldırı

15 yaşından büyük olan kişilere cebir, hile, tehdit ya da iradeyi etkileyen başka bir sebep olmadan bedensel temasta bulunmak suretiyle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nda basit ve nitelikli cinsel saldırı türleri bulunmaktadır.

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Basit cinsel saldırının tanımı kanunda sanığın mağdura cinsel temasta bulunarak ancak tecavüze varmayan cinsel saldırılar olarak tanımlanmaktadır.

Basit cinsel saldırı suçu işleyen kişilere 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ayrıca cinsel saldırı suçu şikayete tabi olmayan suçlar arasında olmaktadır. Bu sebeple de soruşturmanın başlaması için mağdurun şikayette bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca mağdur ile sanığın anlaşması da mağdurun şikayetini geri çekmesi de davanın seyri üzerinde herhangi bir etki yaratmaktadır.

Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel davranışların kısa süreli ve ani olmasının yanı sıra yüzeysel olarak gerçekleşmesi durumunda kanunlara göre sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu olarak adlandırılmaktadır. Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçunun yaptırımı ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Bunun yanında sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu için soruşturma başlatılması için şikayette bulunulması gerekmektedir. 

Nitelikli Cinsel Saldırı

Nitelikli cinsel saldırının en temel tanımı ise sanığın mağdurun vücuduna cinsel organ ya da sair bir cisim sokarak vücut dokunulmazlığını ihlal etmesidir. Bu tanımından dolayı nitelikli cinsel saldırı tecavüz suçu olarak da adlandırılmaktadır. Eğer nitelikli cinsel saldırı suçu eşe karşı işlenirse şikayete tabi suçlar içerisinde yer alır. 

Nitelikli cinsel saldırı suçuna 12 yıldan az olmayacak şekilde hapis cezası öngörülmüştür. Bu sebeple de ağır ceza mahkemelerinde davaları görülmektedir. Nitelikli cinsel saldırı suçu şikayete tabi olmayan suçlardan birisi olmasına rağmen suçun eşe karşı işlenmesi durumunda suçun soruşturulması ve kavuştulmasının başlaması için şikayete bulunulması gerekmektedir.

Cinsel Saldırı Suçunun Özellikleri

Cinsel saldırının suçunun işlenmesi için cinsel birleşmenin olmasına gerek bulunmamaktadır. Örneğin kalçaya dokunma, göğüsleri elleme, yanağı okşama, çimdikleme, öpme, sürtünme ve okşama gibi eylemler de cinsel saldırı suçu içerisinde yer alan hareketler olmaktadır. 

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu çocuklara karşı işlenen suçlardan birisi olmaktadır. Kanunda yer alan tanıma göre cinsel istismar suçu, çocuklara karşı cinsel amaçla bedensel temasta bulunmak olarak tanımlanmaktadır. Bir suçun cinsel istismar suçu sayılması için gerekli olan şartlar ise şunlar olmaktadır.

  • 15 yaşını tamamlamış ve daha küçük yaşta olan çocuklara karşı işlenen suçlar olmaktadır.
  • Çocuğun 15 yaşını tamamlamış olmasına rağmen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayacak yetenekte olmaması,
  • 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamış olan ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayacak yetenekte olan acak tehdit, cebir, hile ve iradeyi etkileyen diğer şekillerde gerçekleştirilen cinsel davranış.

Basit Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçunun en basit hali olan basit cinsel istismar suçu çocuğa karşı işlenen cinsel istismar olmaktadır. Basit cinsel istismar suçunun cezası 8 yıldan 15 yıla kadar olmaktadır. Ancak suçun 12 yaşın altındaki çocuklar karşı işlenmesi halinde verilecek cezanın 10 yıldan az olması mümkün olmamaktadır. 

Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde olması için istismarın ani ve kesintili olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu için  öngörülen cezai yaptırım cinsel istismar suçundan daha az olmaktadır. Buna göre cezai yaptırım 3 yıldan 8 yıla kadar olmaktadır. Suçun 12 yaşından küçük bir çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise sanığa verilecek cezanın 5 yıldan az olması mümkün değildir. Bunun yanında sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu şikayete tabi suçlardan birisidir ve şikayette bulunmak için fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süre bulunmamaktadır.

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

Nitelikli cinsel istismar suçu kanunlarda mağdurun vücuduna cinsel organ ya da sair nesne sokulması olarak  tanımlanmıştır. Bu suç için verilen cezalar ise 10 yıldan az olmamak üzere verilmektedir. Eğer mağdurun yaşı 12’den küçük ise o zaman sanığa verilecek cezanın 18 yıldan daha az olmaması gerekmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

15 ile 18 yaş arasında olan çocukların kendi rızasının bulunması halinde cinsel ilişkiye girilmesi suçu olmaktadır. Bu suçta önemli olan çocuğun 15 ile 18 yaş arasında olması ve yaptığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını farkında olacak yeteneğe sahip olmasıdır. Ayrıca cinsel ilişkide tehdit, cebir, hile ya da iradeyi etkileyen herhangi bir unsurun da bulunmaması gerekmektedir. 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için öngörülen cezai yaptırım 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Suçun soruşturma ve kovuşturma sının başlaması için şikayetin bulunması gerekir. Şikâyette bulunmak için ise fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay olmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda görevli olan mahkeme ise asliye ceza mahkemeleri olmaktadır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halinin gerçekleşmesi için ise mağdura evlenme yasağı bulunan kişi tarafından suçun işlenmesi durumunda oluşmaktadır. Suçun nitelikli olması durumunda ise sanığa 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Suçun nitelikli hali basit halinin aksin şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca öngörülen cezai yaptırımın süresinden dolayı ağır ceza mahkemelerinin görev alanı içerisinde yer almaktadır.

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçunun meydana gelmesi için sanık ile mağdur arasında herhangi bir fiziksel temas olmaksızın gerçekleşen cinsel fiiller olmaktadır. Cinsel taciz suçu halk arasında laf atma, sözlü taciz ve cinsel organ gösterme olarak bilinen hareketleri kapsar. Bu suçun işlenmesinde mağdurun yaşının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Cinsel taciz suçunun temel hali ile işlenmesi durumunda faile verilecek ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olmaktadır. Ayrıca şikayete tabi suçlardan birisidir ve şikayet hakkı 6 ay ile sınırlandırılmıştır.

Cinsel taciz suçunun nitelikli hali ise suçun daha kolay işlenmesi ve suçu işleyen kişinin mesleğine göre nitelikler Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. Suçun nitelikli olması durumunda ise ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Cinsel istismardan 3 yıl ceza alan biri kaç yıl yatar?

3 yıl ceza alan bir hükümlünün cezaevinde kalma süresi 1 yıl olmaktadır. Ancak 01.07.2016 yılından sonra işlenen suçlarda 18 aya kadar olan cezalar denetimli serbestlik kanunu uygulanacaktır. 

Cinsel suçların zaman aşımı kaç yıldır?

Hem nitelikli hem de basit cinsel suçların zaman aşımı süresi 15 yıl olmaktadır.

Cinsel tacizden nasıl beraat edilir?

Cinsel suçtan bir kişinin beraat edebilmesi için yüklenen suçta failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun fail tarafından işlenmesine rağmen hukuka uygunluk sebebinin bulunması ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin ispatlanamaması durumlarından birinin oluşması gerekir.

Subscribe to Our Newsletter

Hukuki Konularda Danışmak İçin Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz hukuki durumlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir